De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het bedrijfsleven voldeed voor het zevende jaar op rij aan de doelstellingen uit de Banenafspraak. Inmiddels zijn er 60.966 extra banen ten opzichte van de nulmeting (eind 2012) bijgekomen. De doelstelling was 60.000 banen. De overheidswerkgevers hadden een doelstelling van 20.000 banen en realiseerden – afgezet tegen de nulmeting – tot nu toe 11.842 banen. Daarmee is de doelstelling voor overheid en markt samen (80.000 banen) niet gehaald.