Werkgevers die willen weten of hun sollicitant of werknemer meetelt voor de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet, kunnen dit navragen bij het UWV. Zij hebben voor dit doeleinde nu het doelgroepregister ook online toegankelijk gemaakt.
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin mensen staan die in aanmerking komen voor een baan uit de Banenafspraak. UWV beheert dit register en werkt dit periodiek bij. De Banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers in de marktsector moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren. De overheid 25.000.

Het online doelgroepregister is te raadplegen via het werkgeversportaal van UWV.