Een eigen motie van ‘Op naar de 100.000 banen’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende deze week een motie in tijdens het Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en werkgelegenheid. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wil Nijboer “een nationaal actieplan om mensen die nu langs de kant staan aan duurzaam en fatsoenlijk betaald werk te helpen.”

Vanuit de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 125.000 banen’ geloven wij ook dat de krapte op de arbeidsmarkt kansen biedt om meer mensen met een arbeidsbeperking, of een afstand tot de arbeidsmarkt in andere zin, aan het werk te helpen. Nog niet zo heel lang geleden publiceerden we daarom, samen met De Normaalste Zaak en Cedris, een oproep om te investeren in inclusie.

Want ja: door breder te kijken bij het werven, door functiepakketten aan te passen en functie-eisen te veranderen, ontstaat er meer ruimte voor mensen die anders misschien minder snel aan bod komen. Tegelijkertijd is de inclusie geen panacée voor de krapte op de arbeidsmarkt. Middelen als jobcarving of open hiring zijn niet altijd en overal inzetbaar. Het is simpelweg niet altijd mogelijk om functies of werkprocessen fundamenteel anders in te richten.

Er zijn veel manieren om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Binnen de Banenafspraak wordt daar al heel hard aan gewerkt en zijn de afgelopen jaren 70.000 mensen duurzaam en fatsoenlijk aan het werk geholpen. Hadden wij de gelegenheid gehad een motie in te dienen tijdens het debat, dan had de tekst daarom als volgt geluid:

Gehoord de beraadslaging.

Constaterende dat er een succesvol nationale aanpak bestaat, te weten de Banenafspraak.

Overwegende dat er altijd nieuwe impulsen gezet kunnen worden om mensen die nog langs de kant staan aan het werk te helpen, maar dat de krapte op de arbeidsmarkt niet met inclusie alleen is aan te pakken.

Verzoekt de Tweede Kamer haast te maken met het wegnemen van drempels om in elk geval mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen en het daartoe beschikbare instrumentarium voor bredere doelgroepen beschikbaar te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Op naar de 125.000 banen

Door |2024-04-26T14:56:04+02:0024 februari, 2022|Columns|0 Reacties

Over de auteur: