Laden Evenementen

Wie klaart de klus organiseert op 2 november de bijeenkomst ‘Bouwen aan de Banenafspraak’ voor bouwwerkgevers en –werknemers in de regio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Deze bijeenkomst informeert u over de cao-afspraak om landelijk 295 mensen met een arbeids­beper­king aan het werk te helpen.

Er zijn in Nederland tienduizenden mensen die niet of moeilijk aan het werk komen. Zij hebben, zoals dat heet, een achterstand op de arbeids­markt. Denk aan jongeren met een handicap. Of aan mensen die voorheen in de sociale werkplaatsen terecht konden. Of aan leerlingen in het praktijkonderwijs.
Zij staan te trappelen om aan het werk te komen. Ze zijn hartstikke gemoti­veerd. Ze kun­nen vaak heel goed bepaalde werkzaam­heden ver­richten, als ze maar goed worden bege­leid.

Voor de bijeenkomst kunt u deelnemen aan de Excursie Rotterdamse Baan.
Daarna kaart een gastspreker de volgenden punten aan:

  • Hoe ga je om met veranderingen?
  • Op welke manier vind je licht in de duisternis?
  • Hoe kun je obstakels kleiner laten lijken dan ze werkelijk zijn?
  • Wat hebben humor en zelfvertrouwen daarmee te maken?

In de middag volgen er drie verschillende workshops, waaraan u kunt deelnemen.

Aanmelden
Kijk voor het programma en aanmelden op de site van wieklaartdeklus.nl.