Laden Evenementen

Op donderdag 17 december organiseert AIAS-HSI de conferentie ‘Arbeidsgehandicapten, hoe benutten we hun potentieel?’

Arbeidsgehandicapten hebben op de arbeidsmarkt nog altijd een grote achterstand op mensen zonder arbeidshandicap, ook na vele jaren van activeringsbeleid.

Volgens het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, dat Nederland heeft ondertekend, hebben mensen met een handicap echter dezelfde rechten op arbeidsdeelname als mensen zonder handicap. Blijkbaar hebben de vele beleidshervormingen en de vele instrumenten die Nederland heeft ingezet onvoldoende effect gesorteerd, met name voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat het VN-verdrag geen dode letter blijft, maar dat mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen? In het project ‘Arbeidsgehandicapten, hoe benutten we hun potentieel?’ onderzocht instituut AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam wat er in dit opzicht te leren valt van andere landen. Welke landen doen het beter en in welke mate hangt dit samen met het beleid in die landen? En zou dat beleid ook in Nederland toepasbaar zijn?

Op donderdag 17 december van 9.30-12.00 uur presenteren we de uitkomsten van ons onderzoek op een conferentie en reflecteert een aantal experts op onze bevindingen. Dat doen we, als de regels voor het houden van bijeenkomsten dit toelaten, in de Hermitage in Amsterdam.

Onderzoekers Roos van der Zwan, Paul de Beer en Mies Westerveld van AIAS-HSI (Universiteit van Amsterdam) presenteren de resultaten van het onderzoek. Aart van der Gaag (Inspirator SZW), Adriana van Dooijeweert (College voor de Rechten van de Mens), Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen (College voor de Rechten van de Mens) en Rick Brink (Minister van Gehandicaptenzaken) geven ieder vanuit een ander perspectief hun visie op de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking en de mogelijkheden om daarin verbetering te brengen.

Dit onderzoek en de conferentie zijn mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Aanmelden
Wilt u de conferentie online volgen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. U ontvangt dan in de week voorafgaand aan het event de link naar de livestream.

Contact
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op via aias-hsi@uva.nl.