Laden Evenementen

Op 5 en 8 november organiseren De Normaalste Zaak en Op naar de 100.000 banen & Op naar de 25.000 banen voor inclusieve werkgevers online uitwisselingssessies met Kamerleden. Werkgevers delen hun positieve ervaringen, benoemen eventuele uitdagingen en vertellen waar zij nog kansen zien om inclusief werkgeverschap (nog) beter te laten werken.

Voor wie?

De sessie is voor werkgevers, HR-professionals, P&O-adviseurs, kwartiermakers en organisatieadviseurs die zich bezighouden met inclusie. Meld je aan voor één of beide sessies!

Sessie vrijdag 5 november

Te gast zijn Tweede Kamerleden Hülya Kat (D66) en Daan de Kort (VVD)
Tijd: van 9.30 uur tot 11.15 uur
Deelnemen? Vul hier het aanmeldformulier in

Sessie maandag 8 november

Te gast zijn Tweede Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA)
Tijd: van 15.00 uur tot 16.45 uur
Deelnemen? Vul hier het aanmeldformulier in

Inclusief werkgeverschap anno nu

De afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet om meer mensen met een kwetsbare positie op de reguliere arbeidsmarkt werk te bieden. De banenafspraak leidde tot 2020 tot meer dan 60.000 extra banen bij reguliere werkgevers. Met de coronacrisis is de banengroei helaas tot stilstand gekomen. Wel wordt verwacht dat nu vraag naar medewerkers groter is dan ooit, de baankansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ook weer toenemen.

Werkgevers benadrukken dat ook buiten tijden van krapte er nog veel meer baankansen zijn. En dat de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt veel sneller kan verlopen dan nu gebeurt. Daarvoor zijn aanvullende stappen nodig waar ook de regering en de Tweede Kamer een belangrijke bijdrage te leveren hebben.

Werkgevers gaan met leden van de Tweede Kamer in gesprek over wat zij zien en ervaren, waar ze tegenaan lopen, maar ook over de kansen en mogelijkheden die zij zien.