Laden Evenementen

Er zijn veel knelpunten op de arbeidsmarkt. Te veel werkzoekenden staan aan de kant en vacatures worden niet ingevuld. Hier wil De Wasstraat iets aan doen door de handen ineen te slaan en samen met o.a. WSP Werkcentrum Brabantse Wal, Our Workflow en MKB West-Brabant door werkgevers gezamenlijk te informeren.

Dit doen wij tijdens het Werkgeverscongres ‘De Wasstraat’ op maandag 14 februari 2022 in De Maagd. Het is van belang dat werkgevers en werknemers zich gehoord voelen. Wij willen zorgen voor meer inzichten in het verduurzamen van werk door middel van inclusief herverdelen en slimmer organiseren van werkzaamheden.

Gastspreker Martin Kniest
Martin Kniest is eigenaar van een aantal wasstraten in Deventer en omgeving. In zijn bedrijf, Matz Social, werken vooral mensen vanuit het LDR, statushouders, ex-gedetineerden en andere doelgroepen vanuit UWV.

Hij wil andere werkgevers graag verleiden om dit ook te gaan doen. Op landelijke tv heeft hij in 2021 bij NPO een eigen tv-programma gehad. De documentaire ‘De Wasstraat’ gaat om de mensen, wat ook de drijfveer voor deze werkgever is.

Afstand verkleinen
Niet alleen kandidaten kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, soms hebben ook werkgevers een grote afstand tot deze talenten. Wij gaan werkgevers verleiden om kansen te zien voor nieuwe werktalenten. Hiermee gaan wij samen aan de slag!

Bekijk de video:

Aanmelden
Kijk hier voor meer informatie.