Laden Evenementen

Wilt u een jongere in dienst nemen die voldoet aan de Participatiewet en/of de Banenafspraak? En wilt u weten wat deze jongeren in huis hebben en waar u ze kunt vinden? WerkgeversServicepunt Noordoost-Brabant organiseert op 21 april een inspiratie-ontbijt in Veghel, zodat u kennis kunt maken met deze jongeren.

Leerlingen uit het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en mbo-entree hebben soms moeite met traditioneel leren. Het zijn jongeren die vooral leren door doen. Door praktijkvakken en stages ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze later voor werk willen doen. Het gaat bij deze onderwijsvormen om eindonderwijs: de leerlingen worden voorbereid om geleidelijk de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

Tijdens de ontbijtsessie maakt u kennis met deze doelgroep. U ontdekt hun kwaliteiten en mogelijkheden voor uw bedrijf.

Programma

  • 8.00 uur: Opening door het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant
  • 8.10 uur: Joop Huijbregts (UWV) over recente ontwikkelingen en initiatieven rond arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren
  • 8.30 uur: Collega-ondernemer aan het woord
  • 9.00 uur: Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met 15 april via wspnob@uwv.nl. Vermeld ook met hoeveel personen u komt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.