Laden Evenementen

We kijken terug op succesvolle jaren waarin publieke uitvoerders en werkgevers elkaar hebben weten te vinden om deze afspraak gezamenlijk tot een succes te maken. Bedrijven hebben inmiddels al meer dan 80.000 mensen met succes aan de slag geholpen en zijn jaar op jaar de gestelde doelen gehaald.

Ondanks alle inzet verwachten we echter dat cijfers zullen laten zien dat werkgevers over het jaar 2023 voor het eerst de doelstelling niet behalen. We zien daarvoor verschillende redenen. Onder meer vanwege vergrijzing van de oorspronkelijke doelgroep, een teruglopende beschikbaarheid van kandidaten, en de afname van uitleenverbanden. In een recente inventarisatie onder werkgevers gaf bijvoorbeeld 58% van de werkgevers aan dat baankansen voor kwetsbare doelgroepen open blijven staan, omdat er onvoldoende kandidaten voor zijn.

Er zijn nog altijd meer dan 100.000 mensen uit de doelgroep niet aan het werk in een historisch krappe arbeidsmarkt die alle kansen biedt. Onze ambitie is om in aankomend Malietorenberaad de benodigde focus en energie terug te brengen in de banenafspraak, en om aan de hand van nieuwe afspraken onze ambities rond een inclusieve arbeidsmarkt invulling te kunnen geven.