Laden Evenementen

In Nederland is deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking of ondersteuningsvraag niet vanzelfsprekend. Onderzoek laat o.a. zien dat er nog geen gelijke toegang tot de arbeidsmarkt is, dat de banen die ze hebben vaker op lager niveau zijn dan dat ze graag willen en dat zij nog vaak het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. We ontvangen signalen dat theoretisch opgeleide jongeren (hbo, wo) hierbij extra tussen wal en schip vallen: zij komen vaak niet aanmerking voor een vangnet als het doelgroepenregister en zijn niet in beeld bij gemeenten, omdat er wordt gedacht dat zij zich vanwege hun opleidingsniveau vanzelf redden. Op hogescholen en universiteiten ontbreekt het vaak aan beleid of een ‘eigenaar’ waar de verantwoordelijkheid voor een soepele overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking is belegd. Tegelijkertijd is bij werkgevers (ook de Rijksoverheid) is momenteel sprake van tekort aan personeel.

Tijdens deze bijeenkomst horen we ervaringsverhalen van theoretisch opgeleiden en slaan we letterlijk een brug tussen ervaringsdeskundigen en bestuurders/politici om te spreken over de ervaren knelpunten en oplossingen in landelijk beleid. Dit doen we door het beleidsterrein van werk en onderwijs te verenigen. Jongeren met een beperking komen aan het woord en vertellen welke knelpunten zij ervaren. Hiermee willen we de knelpunten waar zij tegen aanlopen agenderen en beleidsmakers inspireren om hier landelijk beleid op te maken. Daarnaast komen
praktijkvoorbeelden aan bod die aanwezigen vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen inspireren en meenemen naar hun eigen context.

Uitreiking Bridge of Fame Award 2024
Om te laten zien dat succes wel degelijk mogelijk is wordt op 25 april de Bridge of Fame Award uitgereikt door bestuurlijk aanjager VN-Verdrag Guusje ter Horst. Het is een prijs voor de best practice die een succesvolle brug heeft geslagen tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren met een ondersteuningsvraag. De
winnende best practice ontvangt een geldbedrag van €3.333,33 om zijn best practice verder ontwikkelen en verduurzamen. Deze verkiezing wordt mogelijk gemaakt door Berenschot, de Nederlandsche Bank en Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO). Meer informatie over de Bridge of Fame-verkiezing vind je hier. Kortom: een bijeenkomst waarin we knelpunten agenderen, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs samenbrengen, met praktijkvoorbeelden inspireren en onderlinge ontmoeting stimuleren.

Doelgroep
Doelgroep van de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, vanuit de politiek, het ministerie van OCW en SZW en ervaringsdeskundige studenten.
Programma
• 13.30 uur | Inloop
• 14.00 uur | Start programma in het auditorium
• 14.15 uur | Panelgesprek met (jonge) Rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid. Hoe
was hun overstap van theoretisch onderwijs naar de grootste werkgever van Nederland? En
wat kunnen studenten doen om voorbereid te zijn op de overgang naar werk?
• 14.45 uur | Pauze
• 15.00 uur | Panelgesprek met het Ministerie van OCW, een directielid van de DNB en
diverse bestuurders
• 15.30 uur | Uitreiking van de Bridge of Fame award door Guusje ter Horst (bestuurlijk
aanjager ‘Onbeperkt meedoen’ bij het Ministerie van VWS)
• 16.00 uur | Netwerkborrel

De Nederlandsche Bank, Spaklerweg 4, Amsterdam

Aanmelden en meer informatie>>