Laden Evenementen

Het project ‘Op naar de 100.000 banen´, een initiatief van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, heeft ten doel om werkgevers te informeren en inspireren om mede invulling te geven aan de Banenafspraak. Samenwerking is de sleutel om de inclusieve beweging in Nederland verder te versterken. Werkgevers lopen op schema bij het voldoen aan de eisen uit de Banenafspraak, maar met alle betrokken partijen zullen we alles op alles moeten zetten om ook het uiteindelijke doel, de 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid, te halen. Samenwerking met WerkgeversServicePunten, individuele gemeenten, private partijen, belangenorganisaties van mensen met een arbeidsbeperking is van groot belang.

Eenmaal per jaar worden op de Dag van de 1000 voorbeelden de succesvolle matches die tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking gevierd. Dit evenement wordt 14 maart 2019 voor de derde keer georganiseerd. De Dag van de 1000 Voorbeelden neemt steeds vastere vormen aan. Vele partijen doen mee om op deze dag werkgevers in het zonnetje te zetten.

OVAL ondersteunt deze dag en vraagt haar leden om aandacht te besteden aan het evenement en uit de eigen praktijk te besteden aan succesvolle voorbeelden en hun klanten in het zonnetje te zetten. Voor OVAL-leden zijn 25 cadeaus beschikbaar die zij mogen uitreiken aan werkgevers die een bijdrage hebben geleverd aan de banenafspraak in 2018! Check de toolkit voor campagnemateriaal en inspiratie voor mogelijke activiteiten!
 
Heb je interesse of wil je meer weten over de dag van de 1000 voorbeelden dan kan je contact opnemen met Sharon Peters, projectleider Arbeidsmarkt, via info@oval.nl.