Laden Evenementen

Binnen je beroepsopdracht en wettelijke taak moeten je dossiers compleet en actueel zijn. Zodat je collega’s – ook uit andere werkdomeinen! – de beschikking hebben over de benodigde gegevens. Om daaruit vanuit hun expertise de goede afwegingen te maken voor en vooral ook samen met de klant. In eerdere modules is geleerd wat daarin wel en niet mag. Maar: hoe schrijf je dat dan op? En vindt de klant ook dat het juist is omschreven?

Meer informatie>>