Laden Evenementen

In samenwerking met 21 beroepsgroepen verenigd in het landelijke ‘Mensen met mogelijkheden project’ organiseert de NSPOH op donderdag 23 juni 2016 een symposium.

In dit symposium worden voor het eerst de belangrijkste nieuwe visies en werkwijzen rond participatie en duurzame inzetbaarheid samengebracht:

  • Value based werken;
  • Capability denken;
  • De nieuwe opvattingen over werken en gezondheid;
  • Appreciative Inquiry als basis filosofie;
  • De impact van ervaringsdeskundigheid.

Vanuit het landelijk project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ wordt gewerkt aan implementatie van, en deskundigheidsbevordering rond andere opvattingen over participatie, duurzame inzetbaarheid en de rol van werk in een mensenleven.
De huidige praktijk met zijn focus op werkvermogen, wettelijke verplichtingen, schadelast beperking en expertaanpak lijken niet meer effectief genoeg voor de uitdagingen die zich aandienden. Teveel mensen haken nog letterlijk of figuurlijk af.
In dit symposium gaan we kijken wat deze visies, die op waarden en betekenis zijn gebaseerd, de praktijk kunnen bieden. Eén ding lijkt wel duidelijk: het roer gaat om!

Voor wie?
Het symposium is interessant voor werkgevers, HR-medewerkers, arbeidsdeskundigen, re-integratieprofessionals, (bedrijfs-) verpleegkundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid en andere professionals die interesse hebben het onderwerp participatie en duurzame inzetbaarheid.

Programma
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
09.30 – 09.50 uur: Welkom & kennismaking
09.50 – 10.55 uur: Verbinding van het ‘MMM-project’ met de bredere context waarin wij leven. En een andere waarde van werk binnen deze context. Interview en dialoog met Marcel van Marrewijk en Jac van der Klink
10.55 – 11.15 uur: Pauze, (gelegenheid tot verbinden)
11.15 – 11.45 uur: Welke goede ervaringen delen wij al met elkaar en welke nieuwe ervaringen kunnen wij creëren?
11.45 – 12.30 uur: Een waarderend interview: met een ervaringsdeskundige en trekker rondom arbeidsparticipatie vanuit de overheid in een gesprek, mogelijkheden en sterktes ontdekkend. Hoe gaat dat, iemand in z’n kracht zetten?
12.30 – 12.45 uur: Toelichting op de workshops
12.45 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 15.00 uur: Eerste workshop ronde (zie hieronder)
15:00 – 15:15 uur: Pauze
15.15 – 16.45 uur: Tweede workshop ronde (zie hieronder)
16.45 – 17.15 uur: Gezamenlijke afsluiting onder het genot van een hapje en drankje. Wat heeft u vandaag het meest geïnspireerd?

Workshop 1
Marcel van Marrewijk – Transformaties van mens, teams en organisaties

Marcel van Marrewijk neemt ons mee in de context waarin we leven en organiseren. En wat de huidige tijd betekent in organisaties. Wat betekent een toenemende complexiteit in het organiseren van werk? En wat betekent het voor de mensen in de organisatie? Wat zijn mogelijkheden om te komen tot meer duurzame arbeid? Ook vanuit het platform Koplopers in de Zorg zijn voorbeelden te delen waar duurzame inzetbaarheid zichtbaar is. Marcel zal vanuit deze beide gebieden zijn ervaringen en onderzoeksinzichten delen.

Workshop 2
Joep C. de Jong – Waarderend Leiderschap

In de samenwerking tussen professionals bewegen we ons in een speelveld waarin de antwoorden niet meer op 1 plek liggen. Daarvoor is het nodig te verbinden en mét elkaar kennis en ervaring samen te werken. En dat betekent ook wat voor ons leiderschap. Wat nu als het bezitten van kennis niet meer genoeg is? Wat nu als onze kracht van verbinden en waarderen van de totale kennis en ervaring veel relevanter is? Waarderend leiderschap kijkt vanuit dát perspectief naar ‘leider zijn’. Een denk- werk- leefwijze waarin we erkennen dat we de ánder nodig hebben om samen iets te creëren. Waarin we vanuit waarderend en onderzoekend perspectief invulling geven aan ons leiderschap.

Wat dat betekent? En welke waarden daarin een rol spelen? Kom naar onze workshop en onderzoek waarderend met ons mee.

Workshop 3
Arno Vanischen – Waarderend coachen (volgens het 4 V model)

Welke energie en richting kun je genereren met het stellen van de juiste vraag? Echt luisteren naar de ander en aansluiten bij de ander, maakt dat de ander vertelt wat hij nodig heeft. Wat kun jij leren en wat kunnen anderen van jou leren? En wat kan het werken vanuit het MMM gedachtegoed je opleveren in jouw eigen beroepspraktijk? Kom het ervaren!

Workshop 4
Monique Klompé & Marea de Bruijn – MMM – Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!

Denk je een in: het is 2024. We leven in een inclusieve maatschappij, met een inclusieve arbeidsmarkt. Nederland is een land waar ieder naar vermogen participeert op de arbeidsmarkt. In het ‘MMM-project’… Mensen met mogelijkheden, toonden betrokken ervaringsdeskundigen en professionals aan dat het ontdekken van de mogelijkheden en kracht van de mens met psychische kwetsbaarheid werkt. Een inclusieve samenleving waarin dit gebeurt en waarin professionals in de keten elkaar echt kunnen vinden, is nu misschien nog een droom, maar die droom is nodig om het werkelijkheid te laten worden. Zonder dromen geen veranderingen. Helpt u mee dromen uit te laten komen?

Workshop 5
Onno Geveke – Gifts & Help

Je helpt cliënten met een beperking in werkomgevingen. Of je bent daar nauw bij betrokken. En je bent mogelijk met hen in gesprek over waar ze goed in zijn of belangstelling voor hebben. Of hulp in nodig hebben. En hoe is dat eigenlijk voor jouzelf? Welke gaven of talenten zet jij in? Wat is het soort hulp dat jij kunt bieden, of wilt vragen? En hoe hangen gaven en hulp eigenlijk samen? Dat gaan we verkennen tijdens deze inspirerende workshop. Én we gaan verkennen welke gaven of talenten we in de groep aanwezig hebben. Wil je meer weten over jouw talenten, over 12 soorten van hulp, en daarmee oefenen?

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via de website. Of kijk voor meer informatie op de site van SNPOH.