Laden Evenementen

Verkenning mogelijkheden werken en doorleren in de Sector Techniek, Bouw en
Energie voor leerlingen uit het vso & pro en geïnteresseerde bedrijven.
Een deel van de oplossing voor het oplopende personeelstekort in de Techniek, Bouw en Energie
kan worden geboden door jongeren uit het pro en het vso via leerwerkarrangementen (incl.
begeleiding) in te laten stromen op instapfuncties. Maar niet iedere werkgever denkt daar in
eerste instantie aan. Ze kennen deze jongeren vaak niet, of niet goed genoeg. En vice versa.
In het kader van het Aanvalsplan Techiek, Bouw en Energie en om deze kans ook aan de jongeren
uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te bieden, organiseren we in
samenwerking met het ministerie van SZW en de technische brancheorganisaties regionale
werktafels. Aan deze tafel maken scholen en werkgevers kennis met elkaar en onderzoeken zij
samen hoe leerwerkarrangementen voor de pro en vso jongeren eruit kunnen zien.

Verkenning
Op 4 juni 2024 organiseren we een werktafel voor pro en vso scholen en bedrijven uit de
technische sectoren in de regio Amersfoort & Gooi- en Vechtstreek.
• Wie zijn de pro en vso scholen en leerlingen in de regio?
• Welke werkgevers zijn er in de regio en welke ontwikkelingen vinden er binnen de sector
plaats?
• Welke succeservaringen kunnen we delen en wat kunnen we daarvan leren?
Gezamenlijk verkennen we welke mogelijke kansen zich voordoen voor toekomstige
schoolverlaters uit het vso·pro binnen de sectoren techniek, bouw en energie op basis waarvan
zij langdurig aan het werk kunnen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Een win-win voor zowel de
pro en vso jongeren als de bedrijven.

Praktische informatie:
Datum: 4 juni 2024
Tijd: 15.15 tot 17.30 uur
Locatie: Gooise praktijkscholen in Hilversum

Aanmelden
Dit kan door een mail te sturen aan info@vsopro.nl.
Vermeld hierbij de arbeidsmarktregio en het aantal personen dat deelneemt (incl. namen).
En ook eventuele dieetwensen of allergieën, dan houden wij daar rekening mee.

Programma
Opening & korte voorstelronde
Landelijk netwerk vso•pro
Inleiding verkenning:
• Wie zijn onze leerlingen?
• Wie zijn de bedrijven?
• Goed voorbeeld uit het land en de regio.
Met elkaar verkennen:
• Waar liggen de kansen?
• Wat betekent dat voor de vraag naar personeel? Met name
voor functies op instapniveau.
• Delen voorbeelden en oplossingen.
Bespreken vervolgacties

17.00 uur Napraten & netwerken onder het genot van een hapje en drankje
17.30 uur Einde