Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is geopend door2016-10-05_1701 de Universiteit Maastricht. Dit kennisplatform bevordert de arbeidsparticipatievan mensen met een arbeidsbeperking door kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie wordt gesteund door UWV en werkt nauw samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).
Bedrijven en instellingen voorzien van kennis
“We voorzien bedrijven, instellingen en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties” zegt Fred Zijlstra, professor Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht en Directeur Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie. “Zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen. Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij.”

Inclusieve arbeidsorganisatie worden
Rianne Letschert, rector magnificus aan de Universiteit Maastricht vult aan: “Als universiteit is het belangrijk om kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Kennisbenutting door de samenleving is een speerpunt van de UM. Via Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie doen we dat door middel van bijvoorbeeld een kennisbank, adviezen en trainingen. Het vraagt veel extra’s om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. De universiteit heeft veel kennis en expertise in huis als het gaat om dat traject. Via het expertisecentrum delen wij die graag met bedrijven en instellingen.”

Methode voor juiste ondersteuning
Het expertisecentrum wordt gesteund door UWV. Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV reageert op de opening: “Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is van grote waarde voor de opdracht waar we in Nederland voor staan, namelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen die als van gevolg van een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.”

“UWV en de Universiteit Maastricht hebben de afgelopen jaren een methode ontwikkeld waarbij werkgevers de juiste ondersteuning bij het organiseren van werk, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Ik roep met name overheden en werkgevers, op om gebruik te maken van het Expertisecentrum zodat de opgedane kennis wordt benut om mensen met een handicap succesvol aan werk te helpen.”

Het expertisecentrum gaat intensief samenwerken met de Limburgse Werkgevers Vereniging. Mark Hendriks, secretaris van de LWV: “Onze vereniging telt 1.400 leden in Limburg. Deze werkgevers zijn zeer geïnteresseerd in kennis- en ervaringsuitwisseling, ook op het gebied van de Banenafspraak. Het partnership met het expertisecentrum is een mooie aanvulling op de al bestaande activiteiten op dit gebied.”