Een van de ondertekenaars van het sociaal akkoord met daarin de banenafspraak wil dat, als de doelstelling van 125.000 banen niet bereikt wordt, bedrijven met meer dan 25 werknemers een quotum wordt opgelegd.

‘Als we de balans opmaken na tien jaar banenafspraak, dan is er bepaald geen reden voor een feestje’, schrijft de FNV. Volgens de afspraken van 2013 hadden er eind 2023 er bij het geheel van overheids- en marktwerkgevers 105.000 extra banen moeten zijn. Het waren er een kleine 85.000. Zo’n 80 procent van het streefgetal dus.

Het ledenblad FNV-magazine schrijft bij het opmaken van de balans na 10 jaar banenafspraak dat met name de overheid nog wel een tandje bijzetten om het streefgetal van 25.000 banen daar te halen. Het bedrijfsleven tekende voor 100.000 extra banen.

Kaderlid Titia Beukema van FNV Uitkeringsgerechtigden hekelt in het ledenmagazine dat de overheid nog geen enkel jaar het streefgetal heeft gehaald: ‘In 2022 was het zelfs minder dan de helft! Maar een boetesysteem waar in het oorspronkelijke wetsvoorstel sprake van was, is tot nu toe helaas nooit ingevoerd.’

Brandbrief
In een reactie op het wetsvoorstel dat de banenafspraak moet vereenvoudigen stuurde de FNV eind mei een brandbrief naar de Tweede Kamer. ‘Ik geloof er niet meer in dat de banenafspraak zoals die nu is de nood gaat lenigen’, zei FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een toelichting.

Zij wijst erop dat er nog tienduizenden mensen in Nederland met een beperking zonder werk zitten. Deze groep komt niet (meer) in aanmerking voor een volledig beschutte werkplek bij de gemeente, maar heeft wel aanzienlijke ondersteuning nodig om aan de slag te kunnen.

Stekker
De vakbond pleit voor een aanpak waarbij mensen met een arbeidsbeperking het recht krijgen op ‘begeleiding naar en tijdens werk’. Op de eigen website wil de FNV, die het sociaal akkoord mee ondertekende, ‘nog niet’ zo ver gaan om direct de stekker uit de banenafspraak te trekken. Maar de vakbond benadrukt wel dat het tijd is voor een fundamentele verandering in het beleid.

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking staat nu voor begin september op de kameragenda. Aan kabinetszijde zal de behandeling daarvan dan onder de nieuwe staatssecretaris voor Participatie vallen.

Tekst: Klaas Salverda