De komende tijd zullen er in Nederland steeds meer circulaire ambachtscentra verrijzen, die werkgelegenheid kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op de valreep van het jaar 2021 kregen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder uitwerken van circulaire ambachtscentra.
Een circulair ambachtscentrum is een soort hub, die bijvoorbeeld een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar verbindt. Vanwege de sterke link met de Banenafspraak schreef ‘Op naar de 25000 banen’ oktober over de plannen voor een nieuw te bouwen circulair ambachtscentrum in de gemeente Heerenveen. Daar ontstaan tal van mogelijkheden voor participatie- en ontwikkelplekken. Zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking, die onder de Banenafspraak vallen.

Beleidsadviseur duurzaamheid en afvalinzameling Yfke Hoogland van de gemeente Heerenveen vertelt dat momenteel druk wordt geschreven aan het haalbaarheidsplan van het circulair ambachtscentrum. Dit plan komt meteen na de verkiezingen in de gemeenteraad. Haar gemeente ontving in deze ronde ook subsidie.

Landelijk dekkend netwerk
Uiteindelijk moet er, zo is de bedoeling, een landelijk dekkend netwerk aan circulaire ambachtscentra ontstaan in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil zo het hergebruiken van waardevolle grondstoffen verder stimuleren en daarmee de transitie versnellen naar een circulaire economie. Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.

De circulaire ambachtscentra verspreiden zich duidelijk als een olievlek over het land. In totaal ondersteunt het ministerie nu 74 gemeenten. De stimulans van het Rijk kan gemeenten helpen in hun streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen.

Daarbij kunnen gemeenten gebruik maken van recent onderzoek met concrete aanbevelingen om zo te handelen dat de sociale impact van circulaire ambachtscentra wordt vergroot. In dit onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ook met betrekking tot doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp>>

Tekst: Klaas Salverda