De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

De Tweede Kamer zet de uitvoering van de banenafspraak hoog op de agenda nu de nieuwe regering is aangetreden en dit onderwerp niet langer controversieel is.

Na een hoofdlijnendebat dat over het hele terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, praat de vaste Kamercommissie voor SZW binnenkort als eerste over de Participatiewet en het Breed offensief. Dat gebeurt op 23 februari met de nieuwe minister voor Participatie, Carola Schouten.