verlicht toetsenbordMensen die net even anders zijn, horen gewoon thuis in de samenleving. Hoe meer we dit met elkaar bewerkstelligen, hoe normaler het is dat mensen gewoon meewerken. Zonder dat we dit bijzonder vinden. Door de invoering van het doelgroepregister lopen we het risico dat mensen met een arbeidsbeperking tussen wal en schip vallen. Mensen die niet in dit register opgenomen worden vanwege een te flinke beperking of juist een ‘te kleine’ beperking, komen maar moeizaam aan een arbeidsplek, al dan niet op loonwaarde.
 

Inclusieve arbeidsmarkt
Wat zou het mooi zijn als ieder bedrijf openstaat voor bijzondere mensen, mensen die wat anders dan anders zijn. Want wat kunnen zij veel toevoegen aan je bedrijf! Voor wie het haalbaar is, werkt een paar dagen/dagdelen in een gewoon bedrijf. Het liefst op loonwaarde, maar een mooie werkervaringsplek als vrijwilliger is ook prima. Elk uur dat een bedrijf bereid is om te investeren in iemand met een arbeidsbeperking, is meer dan welkom.

Wie zou u een mooie kans geven?

  • Iemand met een verstandelijke beperking, die 1 ochtend komt werken in het bedrijf (als vrijwilliger)
  • Iemand met psychische problemen, die 2 dagen meedraait in het bedrijf (als vrijwilliger)
  • Een Wajongere, die op den duur op loonwaarde gaat werken in een bedrijf
  • Iemand uit de bijstand, die langzaamaan meer gaat werken om straks weer zelf een inkomen te verdienen
  • Iemand uit het doelgroepregister, die met wat achtervang en extra begeleiding kan toegroeien naar een betaalde baan
  • Een oudere werknemer, die vanwege leeftijd lastig aan het werk komt, maar wel veel ervaring en kwaliteit meeneemt

Maatje
Het is goed om te weten dat het geen ‘gratis handjes’ zijn. En ja, soms is de begeleidingsintensiteit forser dan het werk dat iemand doet. Daarom is een ‘maatje’/aanspreekpunt op de werkvloer noodzakelijk. Iemand die de medewerker even op weg helpt. Een jobcoach (bijvoorbeeld van Ons Bedrijf) kan u daarbij helpen.

Participatiewet zoals die bedoeld is
Laten we met elkaar gaan voor een inclusieve samenleving waar we omzien naar elkaar en oog hebben voor mensen die het niet altijd op eigen kracht kunnen.
Iedereen telt mee!

Wilma Gorissen

Wilma Gorissen-van Heusden
Directeur-bestuurder Stichting Ons Bedrijf