Tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden op 16 februari 2017 gingen vijf werkgevers uit de private en vijf werkgevers uit de publieke sector in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma over de meerwaarde van inclusief werkgeverschap. “Goed voorbeeld doet goed volgen,” stelt Hans Spigt, aanjager Banenafspraak van de overheidssector. “Door goede voorbeelden uit te dragen en over te nemen, kunnen eerder gemaakte fouten in de toekomst worden voorkomen.” Aanjager namens het bedrijfsleven is Aart van der Gaag. “Het zijn de werkgevers die het échte werk doen. Ik zie een enorme bevlogenheid bij deze mensen, dit zijn de ware ambassadeurs.”

Ambassadeurs
De Dag van de Duizend Voorbeelden dient als inspiratiebron voor organisaties en bedrijven die zich nog niet inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. De aanwezige werkgevers hebben mensen met verschillende beperkingen in dienst, maar allen benoemden de absolute toegevoegde waarde die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben voor hun organisatie. Het rendement in brede zin gaat omhoog. Het inzetten van mensen met een beperking zorgt voor lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en een betere werksfeer. Tijdens een Rondetafelgesprek in de Malietoren kwamen de werkgevers tot drie gouden tips.

Drie gouden tips

  • Benut de kracht van mensen
    Speel in op de kracht van werknemers met een beperking en pas je taken en functies daarop aan. Weet wat iemand kan en durf ook te benoemen wat iemand niet kan. Door inclusie wordt het complete team sterker, omdat ze met elkaar rekening houden en elkaars talenten benutten.
  • Bereid je goed voor en geef de organisatie tijd en ruimte om aan te passen
    Benut de aanwezige kennis van andere organisaties. Geef mensen de ruimte om creatieve oplossingen te bedenken.
  • Creëer een buddysysteem
    Zorg dat er interne ondersteuning is van collega’s. Door persoonlijke begeleiding voelen mensen met een beperking zich eerder op hun gemak en komen beter tot hun recht.


Oproep

Staatssecretaris Klijnsma sprak haar grote waardering uit voor de groep werkgevers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Jullie zijn de trendsetters en lopen vooruit op de arbeidsmarkt van morgen, waarbij inclusiviteit een normale zaak is. Er valt nog altijd veel winst te boeken, vooral bij jonge schoolverlaters. Wanneer jonge mensen een halfjaar op de bank komen te zitten zijn ze hun hele ritme kwijt en is het moeilijk voor ze om weer op gang te komen.

Dus, mijn oproep aan werkgevers: leg je oor te luisteren bij het praktijk- en speciaal onderwijs, bied schoolverlaters meteen perspectief!”

Aan het Ronde Tafelgesprek namen deel:
Jetta Klijnsma (Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
Aart van der Gaag (Commissaris Op naar de 100.000 banen),
Hans Spigt (Aanjager Banenafspraak Overheid),
Fried Kaanen (Vice-voorzitter MKB Nederland),
Rita Avontuur (senior HR-adviseur Ministerie van I&M),
Cees Diependaal (Projectleider Participatiewet Raad van State),
Peter Hennephof (Hoofddirecteur Justitiële Inrichtingen),
Sam Holtus (Mede-eigenaar Happy Tosti),
Hans van Hoven (Directeur Blomsma Print & Sign),
Serge Kornuyt (mede-eigenaar Kornuyt Bouwbedrijf),
Tom Lansink (Eigenaar Lansink BV),
Paul Malschaert (mede-eigenaar Swink Webservices),
Maria Overmars (Directielid provincie Flevoland),
Rogier van der Sande (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland).

Foto’s: Fotoflex.nl