Voormalig minister van BZK en oud-burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen. Vanuit deze rol gaat zij zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking.
Ter Horst gaat partijen zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen in zogeheten inclusiepacten. De afspraken in deze inclusiepacten moeten direct voor een merkbaar verschil zorgen in het dagelijks leven van mensen met een beperking. Daarnaast kan zij belemmerende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking aankaarten bij de betreffende overheidsinstantie of uitvoeringsorganisatie.

Minister Helder noemt Guusje ter Horst de aangewezen persoon om die verbindende rol te vervullen vanwege haar ruime ervaring binnen de lokale en landelijke overheid. Ter Horst heeft ook persoonlijk affiniteit met het onderwerp. De zoon van haar partner had een ernstige lichamelijke beperking. Hij was ernstig lichamelijk beperkt vanwege een spierziekte en overleed in juli dit jaar.

Ter Horst treedt tot en met december 2024 in dienst van VWS. Naast Ter Horst als bestuurlijk aanjager gaat per 19 december een spiegelgroep aan de slag, bestaande uit ervaringsdeskundigen, om vanuit het perspectief van mensen met een beperking mee te denken over het beleid.

De afspraken in de Inclusiepacten kunnen gaan over alle thema’s uit het VN-verdrag Handicap zoals werk, wonen, onderwijs en vervoer.

Tekst: Klaas Salverda