Oud-minister Guusje ter Horst (PvdA) heeft haar werk als bestuurlijk aanjager VN-Verdrag Handicap en Onbeperkt Meedoen voor mensen met een beperking per onmiddellijk neergelegd. Zij wil niet werken onder PVV-minister Fleur Agema voor VWS en PVV-staatssecretaris Vicky Maijer voor langdurige zorg.

Voormalig minister voor BZK en oud-burgemeester Ter Horst werd in december 2022 door Agema’s voorganger op VWS, minister Conny Helder (VVD), benoemd als aanjager om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Inclusie
Haar taak was partijen zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen in zogeheten inclusiepacten. De afspraken in die pacten gingen over alle thema’s uit het VN-verdrag Handicap zoals werk, wonen, onderwijs en vervoer.

Daarnaast kon Ter Horst in de rol die haar was toebedeeld, belemmerende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking aankaarten bij overheidsinstanties of uitvoeringsorganisaties.

Nieuw kabinet
Oud-minister Ter Horst zou in elk geval tot en met december dit jaar in dienst van VWS zijn. Nu het nieuwe kabinet-Schoof er zit is zij daarmee naar eigen zeggen met pijn in het hart gestopt. ‘De bewindspersoon die op VWS verantwoordelijk zal zijn voor het VN-verdrag Handicap, vertegenwoordigt een partij waarmee ik geen enkele verwantschap voel’, bericht Ter Horst op LinkedIn.

Plicht
Ze geeft nog wel als boodschap mee dat Nederland de plicht heeft om het VN-verdrag Handicap daadwerkelijk vorm te geven. ‘De meerjarige strategie 2040 die de ministerraad begin dit jaar heeft vastgesteld geeft hiervoor de kaders en de richting. De werkagenda waar momenteel aan gewerkt wordt zal de concrete vertaling geven. Ik hoop dat het nieuwe kabinet zich daarvoor in gaat zetten’, aldus de nu voormalige bestuurlijke aanjager voor mensen met een beperking.

Op LinkedIn wordt wisselend gereageerd op haar besluit. Van ‘ontzettend jammer, maar begrijpelijk’ tot en met de vraag of ze haar werk op VWS ‘vanuit politieke overtuigingen’ deed. En de constatering ‘konden wij onze handicap ook maar vaarwel zeggen’.

Tekst: Klaas Salverda