Steeds meer werkgevers in de agrarische sector ontdekken de meerwaarde van het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Voor ondernemers in deze sector die meer willen weten over het werken met deze mensen is een handreiking verschenen.

Handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperkingWat voor werk kunnen mensen met een arbeidsbeperking uitvoeren op een agrarisch bedrijf? Hoe vindt een ondernemer deze mensen? Wat komt er bij kijken om deze mensen passend werk te bieden? Wat levert het het bedrijf op? De antwoorden op deze vragen vindt u in de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector’. Ook staan er ervaringsverhalen van collega-ondernemers in.

De handleiding  is ontwikkeld in het kader van Agro Werkt Onbeperkt door Werkgeverslijn land- en tuinbouw in samenwerking met SBCM en LTO Nederland.

Download de handreiking:
Handreiking – Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector