verlicht toetsenbordMensen met een arbeidsbeperking. Ik zag ze in het verleden tijdens werkbezoeken bij de sociale werkvoorziening (SW), bij diverse projecten, onder andere voor Wajongers, enz. Bijvoorbeeld aan het werk binnen het SW-bedrijf of vanuit de SW gedetacheerd binnen een onderneming, al of niet in een aparte afdeling. En altijd gemotiveerd, positief, betrokken en ja, soms wat begeleiding en ondersteuning nodig. Maar ze lieten steeds zien, dat ze wel degelijk in staat zijn om bij hen passend werk te doen. Altijd was ik weer onder de indruk.
 

Veel mogelijkheden
Inmiddels hebben we honderdduizenden mensen geregistreerd met de notatie ‘arbeidsbeperking’. Van jong tot ouder, met een fysieke of psychische beperking. Maar zoals gezegd, een beperking wil niet zeggen, dat men niets kan of positiever, dat die beperking niet te compenseren is. Het kan dus niet anders, dan dat er vele niet geïdentificeerde en ongebruikte mogelijkheden binnen de reguliere arbeidsmarkt zijn voor deze mensen. Maar we moeten ze wel opzoeken, ook binnen uw onderneming.

Win-win
Weg met de foute vooroordelen en negatieve beeldvorming. En ook zorgen over extra kosten, risico’s, begeleiding en dergelijke, die ik mij nog wel kan voorstellen, kunnen van tafel. Wet- en regelgeving bevatten veel geëigende instrumenten die deze bezwaren kunnen wegnemen. Dus ook hier geen reden om niet mee te doen aan de 100000-banen-afspraak. Sterker nog, wanneer je even de tijd neemt om te zoeken naar mogelijkheden binnen het bedrijf vind je mogelijk nog efficiencyvoordeel door betere inzet van capaciteiten van mensen en het laat zien dat je MVO serieus neemt. Op die manier wordt het plaatsen van iemand met een arbeidsbeperking een win-win voor hem/haar en het bedrijf.

Doe mee
Ik roep u dan ook graag op om mee te doen, net als ik onder de indruk te raken van wat deze mensen wél kunnen en ze niet langs de kant te laten staan.

Henk van Hoof, aanjager Banenafspraak Limburg
Henk van Hoof, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aanjager voor de Banenafspraak in Limburg

Heeft u een bedrijf in Limburg en wilt u in gesprek met Henk van Hoof over de mogelijkheden? Stuur hem een e-mail op vanhoof@lwv.nl.