De huidige stand van zaken, het vereenvoudigen van regelingen en de uitgangspunten voor de komende periode. Dit zijn de onderwerpen die besproken werden tijdens een bijeenkomst voor ambassadeurs van werkbedrijven. De bijeenkomst werd georganiseerd door werkgeversnetwerk VNO-NCW Midden.
Regionale Werkbedrijven zijn samenwerkingsverbanden van UWV, gemeenten en werkgevers, die uitvoering geven aan de Participatiewet en de Banenafspraak. De ambassadeurs die waren uitgenodigd vertegenwoordigen in de Werkbedrijven de werkgevers en zijn doorgaans zelf ondernemers.

Centraal in de bijeenkomst stonden de ervaringen van de deelnemers zelf. Veel vragen gingen over de instrumenten en de invulling van de Participatiewet. Een ander belangrijk onderwerp was de vereenvoudiging van regelingen. Ten slotte hebben de ambassadeurs stil gestaan bij de uitgangspunten die zij in de komende periode in de Werkbedrijven namens werkgevers bespreekbaar zullen maken. Dit alles in het belang van goede dienstverlening voor werkgevers.

De bijeenkomst voorzag in een behoefte. Het uitwisselen van ervaringen onderling werd als uitermate nuttig en inspirerend ervaren.