De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja, in een recente gerechtelijke uitspraak wordt bevestigd dat LKV (Loonkostenvoordeel) alleen mag worden toegepast als er een doelgroepverklaring LKV is afgegeven. Dit geldt ook voor werknemers die in het Landelijk doelgroepregister (LDR) zijn opgenomen.

In het LDR staan alle mensen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Per individu moet het UWV echter een doelgroepverklaring LKV afgeven waarin staat in welke doelgroep van het loonkostenvoordeel de medewerker valt.

De doelgroepverklaring kan worden aangevraagd door zowel werknemer als werkgever (als de werkgever daar door de werknemer voor gemachtigd is). Dit dient binnen drie maanden na begin van het dienstverband te gebeuren bij UWV of, voor werknemers van 56 jaar of ouder, die een uitkering ontvangen van de gemeente, bij de gemeente.

Zie ook een eerdere Vraag van de week: Hoe verhoudt zich het Doelgroepregister banenafspraak tot de Doelgroepverklaring LKV?