Bij netbeheerder Alliander, winnaar van de vorige editie, reikte inclusief werkgeversnetwerk Samen voor een Baan in Midden Gelderland de trofee ‘Inclusief Ondernemer van 2023’ uit tijdens haar jaarevent ‘Ondernemen met oog voor (culturele) diversiteit’. Het werd een feestje waarop volop werd gedroomd.

Nee, correctie: een verkleinwoord is niet op zijn plaats. Het was een feest. Een feest van inclusief werkgeverschap. Onder de voortvarende leiding van ervaringsdeskundige Eva Eikhout, die haar talenten als spreker eerder deze Maand van de 1000 Voorbeelden al tentoonspreidde bij de uitreiking van de INC Awards, werd de gasten een afwisselend programma geboden.

Dromen
Als eerste volgde een opdracht: schrijf je inclusieve droom op een kaartje, deel je droom met de anderen en hang het kaartje, uiteindelijk, in de zogeheten ’droomboom’.

De vraag naar zijn inclusieve droom kreeg ook Gilles Gerth van ‘Op naar de 125.000 banen’.

Aan hem de eer de cover van het nieuwe Inclusief Magazine te onthullen en de aanwezigen te vertellen over de Maand van de 1000 Voorbeelden. “Het is mijn droom dat werkgevers verveeld opkijken als ik de voordelen van inclusie opsom”, vertelde hij. “Dat ze zeggen: duh, dat wist ik allang en het vervolgens ook in de praktijk brengen natuurlijk.”

Hierna wisselden de sprekers elkaar in hoog tempo af. Jelle van Gorkom, zilveren medaille winnaar op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, vertelde over zijn droom de wereld een stukje mooier te maken met een trainingscentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Monaïm Benrida, kwartiermaker van het Nationaal Programma Arnhem Oost, vertelde over de aanpak om de levenskwaliteit in de vijf wijken, die onder zijn beheer vallen, te verbeteren. En later, in gezelschap van Jochem Schellens van sportcentrum Papendal, over een nieuw project.

Hierbij worden 50 jongeren uit ‘zijn’ wijken klaargestoomd voor werk of opleiding via vrijwilligerswerk in het TeamNL Huis (beter bekend als Holland Heineken House) bij de Olympische Spelen komende zomer in Parijs. De droom van Benrida en Schellens: “niet alleen de jongeren voorbereiden op werk of een scholingstraject, maar ook 50 ambassadeurs te werven voor de kansen die iedereen kan krijgen.”

Effect van de prijs
De combinatie Alliander en E-Care won vorig jaar de titel Inclusief Ondernemer van het jaar. De respectievelijke directeuren, Charlotte Grootmeijer en Edwin Bouman, mochten daarom op het podium hun inclusieve dromen delen. Grootmeijers droom was al aan het uitkomen. Waar Alliander vorig jaar veel kandidaten en weinig geschikte vacatures had, is dat inmiddels andersom. Bouwman ziet zijn inclusieve droom meer als opdracht: “in mijn eigen omgeving mensen de juiste plek kunnen geven.”

Ook vroeg Eva Eikhout aan Grootmeijer en Bouman wat deze titel ze dit jaar had opgeleverd. En dat was afgaande op de woorden van Bouman niet mis. “De titel heeft geleid tot aandacht, nieuwe contacten en nieuwe kandidaten. Ook omdat achter deze prijs een sterk en actief inclusief werkgeversnetwerk schuilgaat.”

De nieuwe winnaar
Wim Ludeke, voorzitter van het Samen voor een Baan-netwerk, maakte de afwegingen van de jury bij de keuze voor de finalisten duidelijk. Leidend waren kwaliteit en duurzaamheid van banen, de hoeveelheid banen, de diversiteit in doelgroepen en de bereidheid als ambassadeur te functioneren. De vijf finalisten werden via korte videoportretten aan het publiek gepresenteerd.

Vervolgens kregen de aanwezigen de schone (en ondankbare) taak te kiezen tussen vijf waarlijk inclusieve werkgevers: De Veerstal, Albert Heijn, Rozet, Driegasthuizengroep en Bakkerij Hilvers. De keuze van het publiek viel met ruime meerderheid op die laatste. De Arnhemse bakker Hilvers is al generaties actief en heeft inmiddels 17 vestigingen in de stad en omgeving. Hilvers heeft een sociale bakkerij met plek voor beschut werk en ook in de winkels en de andere bakkerijen is plek voor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Delen is impact maken
“Dat heette vroegere anders, maar mijn opa bood al kansen aan mensen met wat we nu een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ zouden noemen”, vertelde André Hilvers later. “Dat hebben we altijd gedaan en dat blijven we ook doen. Ook mijn zoons – die ook in het bedrijf zitten – staan daar helemaal achter. Wij vinden: als je het goed hebt, kun je delen. Dan heb je impact op het leven van mensen.”