Anders leren kijken zodat er geen beperkingen maar mogelijkheden gezien worden. Dat is het doel van de Open Blik Experience georganiseerd door ‘Op naar de 100.000 banen’ en Maas theater en dans in Rotterdam. Met als hoogtepunt een indrukwekkende theatervoorstelling door jongeren die ook werk willen.
Kansen liggen voor het grijpen
Hoe laat je mensen ervaren dat je ook anders kunt kijken naar de wereld om je heen? Om zo anders naar de arbeidsmarkt te kijken en de kansen te zien die voor het grijpen liggen. Opdat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt en werkgevers het personeel krijgen dat hun organisatie verrijkt.

Wij dichten onszelf mooie eigenschappen toe, maar zijn niet in staat deze bij anderen te zien, Jacco Vonhof

‘Op naar de 100.000 banen’ ging daarvoor de samenwerking aan met Maas theater en dans en Stichting De Nieuwe Kans in Rotterdam.  En dat resulteert op deze zonnige dinsdagmiddag onder de rook van de Euromast in een gevarieerd programma van workshops, een theatervoorstelling en een inhoudelijke tafeldiscussie. De rode draad is het zelf ervaren van anders kijken naar de omgeving.

Twee misverstanden de wereld uitopen-blik-experience-27-9-2016-17
In een zaal gevuld met werkgevers, wethouders, bemiddelaars en andere betrokkenen bij arbeidsmarktvraagstukken zoals de Participatiewet en de Banenafspraak is het woord deze middag eerst aan Jetta Klijnsma. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt van de gelegenheid gebruik om twee misverstanden uit de wereld te helpen. “’De no-risk polis* is altijd van toepassing, dat weten werkgevers vaak niet. Deze is niet beperkt tot twee jaar, maar tot het einde van het dienstverband.” En ook drukt ze de aanwezigen op het hart: “De loonkostensubsidie* is tot in de lengte der dagen van de orde. Ja, lieve werkgevers, dat is echt zo.”

Meedoen is niet zo simpel. De sociale inborst is er, maar de businesscase moet ook deugen, Jetta Klijnsma

Zelfde aanpak hanteren
Aart van der Gaag, boegbeeld ‘Op naar de 100.000’ en Piet Boekhoud, directeur van Stichting Nieuwe Kans schuiven bij Klijnsma aan voor een goed gesprek over zaken die beter kunnen. Van der Gaag spreekt de wens uit dat gemeenten dezelfde aanpak gaan hanteren. “Het mag allemaal nog veel eenvoudiger en eenduidiger.” En, ondanks dat de beoogde cijfers de verwachtingen flink overtroffen, zegt Van der Gaag dat het nu van belang is dat mensen ook lang in dienst worden gehouden.

open-blik-experience-27-9-2016-18Voor íedereen een kans
Piet Boekhoud houdt in de zaal een pleidooi voor jongeren met ‘mislukte’ levens die buiten de doelgroep vallen, maar zeker ook hulp kunnen gebruiken bij het veranderen en verbeteren van hun levenssituatie.  “We spreken van een inclusieve arbeidsmarkt, maar voor deze groep – en we spreken van duizenden jongeren alleen al in Rotterdam – is er geen regeling.”

Persoonlijke ontmoeting
Volgens Boekhoud is de toekomst van deze jongeren schrijnend als niemand een helpende hand toesteekt. Jammer, want hij weet dat het ook anders kan. “Gelukkig ontmoet ik elke maand 4 tot 5 werkgevers die met twee jongens in gesprek gaan. Dat eindigt meestal met tranen en begrip, van beide kanten. Want: kom je met ze in aanraking dan zie je hoe origineel en anders ze zijn. Geef ze gewoon een kans.”

Als we bokje staan voor alles, mag de doelgroep dan wat ruimer?

Deuren openkrikken
Hoewel Klijnsma gelijk benadrukt dat de Banenafspraak is voor diegene met de stevigste beperkingen, mensen die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen, zegt ze wel ‘deuren te willen openkrikken’. “Waar ik kan, zal ik helpen. We willen niemand buiten boord laten staan.”

Oplossingen worden tijdens het gesprek ook aangedragen. Van der Gaag: “Laat de gemeente in het laatste schooljaar van een student die hulp behoeft, meekijken naar een werkgever met een stageplek. Zo kan er naadloos worden overgestapt van school naar een werkplek.” En: “Adopteer als werkgevers een Vso of Pro-school.” Boekhoud vult aan: “We zijn gebaat met werkgevers die een  luisterend oor bieden en niet te nauw zijn uitgevallen.”

open-blik-experience-27-9-2016-25 open-blik-experience-27-9-2016-22Lichaamstaal ervaren
Om de deelnemers van de middag te laten ervaren hoe mensen in een ruimte (on)bewust met elkaar omgaan en hoe belangrijk lichaamstaal is, wordt spelenderwijs de persoonlijke ruimte verkend. Vragen die daarbij gesteld worden, zijn: Hoe geef je elkaar een hand, hoe kan dat ook anders, hoelang heb je oogcontact in een openbare gelegenheid en wanneer komt iemand in je sociale zone? Artistiek leider Marrit Bausch legt uit dat dit spel ook gebruikt wordt om mensen , zoals de kansjongeren, zich bewust te maken van hoe ze overkomen op een ander en om ze zelfvertrouwen te geven bij een ontmoeting.

 

open-blik-experience-27-9-2016-41 Wandeling door City of Dreamsopen-blik-experience-27-9-2016-43
Dat de kansjongeren die deze middag bijwonen die lessen goed opgestoken hebben, is te zien bij de wandeling die volgt. Een wandeling waarbij het gewone dagelijkse leven met een andere blik bekeken wordt. Wat de deelnemers zien, een jongen die langs fietst, een vrouw in een auto, de Euromast wordt door de verteller in een ander perspectief gezet.  Wat volgt is een kijkje in een andere wereld. Een wereld vol dromen, verlangens en de wens om fouten te mogen maken. En terwijl de deelnemers van de Open Blik Experience met een koptelefoon op over straat de verteller volgen, omlijsten de kansjongeren vol energie en enthousiasme beeldend het verhaal. “Als je beter kijkt, zie je steeds meer. Mogelijkheden. Dat kun je leren. Dat is misschien eng, maar iedereen kan het.”

open-blik-experience

Groep leren kennen
De meerwaarde van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leren kennen door deze groep echt te ontmoeten, is al voelbaar bij de deelnemers. Het contact met jongeren die op basis van hun cv niet aangenomen of bemiddeld zouden worden is er en is oprecht. En zal alleen maar toenemen bij de theatervoorstelling, geschreven en geregisseerd door Maas theater en dans, die volgt.

Hierin spelen de kansjongeren hun leven na. Confrontaties bij het uitzendbureau, vooroordelen waar ze tegenaan lopen en eigen frustraties die zich opstapelen. Het gewone leven, ‘Ik ben 12 en heb voor het eerst een vriendinnetje’  en  ‘Ik ben 28 en ik ga trouwen’ steekt in schril contrast af tegen wat er dieper schuilt, ‘ik ben 15 en heb een leerstoornis’, ‘ik ben 18 en ik heb al eens vastgezeten’.

De openheid, energie, spontaniteit en emoties laten de toeschouwers beseffen dat er meer te zien is dan de obstakels en belemmeringen. Het theaterspel raakt, wetende dat het zeker niet alleen spel is.

open-blik-experience-27-9-2016-47


Werkgever stap eens uit je rol, ga op de stoel zitten van de kandidaat en geef eens aan waarom deze wel zou kunnen passen.


Eén levenopen-blik-experience
Dagvoorzitter Jacco Vonhof, ondernemer en voorzitter VNO-NCW Midden, spreekt de deelnemers na de voorstelling toe met de woorden: “Wij dichten onszelf mooie eigenschappen toe, maar zijn niet in staat deze ook in anderen te ontdekken.” En ook: “We hebben maar één leven, kijk elkaar in de ogen en bedenk dat de ander ook maar één leven heeft. Er is geen tijd om te denken in groepen.”

De Open Blik Experience wordt dan tot slot afgesloten met een talking diner. Tijdens dit tafelgesprek met jongeren, werkgevers en anderen valt op dat
de sfeer heel open en persoonlijk is. Onderwerp van gesprek was de vraag ‘Wat was er gedurende de voorstelling en de workshops gebeurd?’. De woorden  ‘écht’, ‘persoonlijk’ en ‘contact’ worden genoemd. Veel mensen lijken gedurende het werk in ‘een rol’ te zitten en vanuit die rol en positie te denken, te werken, te handelen, naar situaties en naar mensen kijken. Wordt tijdens het gesprek ‘de persoonlijke klik’ op mensniveau gemaakt, dan blijken de wereld en de gesprekspartners er opeens heel anders uit te zien.

Werkgever, kijk anders naar werk, functies en mensen, ga uit van taken en van capaciteiten.

 

 

 

* No-risk polis
Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon twee jaar door te betalen. Maar voor een werknemer die valt onder de Banenafspraak geldt een no-risk polis. Bij ziekte van deze werknemer krijgt u een Ziektetwetuitkering van UWV. Ook krijgt i gene premiestijging als de werknemer ziek uit dienst gaat, binnen vier weken na het einde van het contract ziek wordt of na twee jaar ziekte recht krijgt op ene WGA-uitkering.

*Loonkostensubsidie
Uw nieuwe medewerker is door zijn of haar beperking mogelijk minder productief  dan gemiddeld. De waarde van het werk dat hij/zij kan uitvoeren noemen we de loonwaarde. Ligt deze loonwaarde onder de 100% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u hiervoor loonkostensubsidie.