Het ministerie van SZW heeft een herziene versie uitgebracht van het Kennisdocument waarin de Banenafspraak en quotumregeling worden toegelicht en dat antwoord geeft op veelgestelde vragen.

Het Kennisdocument is er al vanaf het begin van de Banenafspraak en wordt regelmatig aangevuld en aangepast na nieuwe wet- en regelgeving.

De belangrijkste aanpassingen van deze versie van het Kennisdocument hebben ook te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. De belangrijkste ontwikkeling op dat gebied is ten eerste de brief ‘Versterken banenafspraak en ondersteuning’ die op 7 juni 2023 aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Daarnaast gaat het over de indiening van het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak bij de Tweede Kamer.
SZW heeft de vragen en antwoorden in dit document opgesteld in samenwerking met UWV, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), De Normaalste Zaak (DNZ) branchevereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, Divosa, MBO-Raad, Kennisalliantie, Stichting van de Arbeid, de Programmaraad (VNG, UWV, Divosa en Cedris) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de informatie in het Kennisdocument kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Lees hier de nieuwste versie van november 2023>>