Minister Carola Schouten voor Participatie wil komend jaar een besluit nemen over de toekomst van de Banenafspraak, breder bekeken. Dat is volgens haar nodig om duidelijkheid te geven aan werkgevers, maar zeker ook aan ‘mensen die mogelijk onder de doelgroep komen te vallen, zodat ze weten waar ze recht op hebben’.
Over de Banenafspraak zei de minister tijdens de begrotingsbehandeling van SZW in de Kamer blij te zijn met de substantiële groei van het aantal gerealiseerde banen in de eerste helft van dit jaar. Zij uitte ook grote waardering in de richting van alle werkgevers die een waardevolle bijdrage hebben geleverd: ‘Elke extra baan is een extra kans op werk bij een reguliere werkgever. En werk is zo veel meer dan alleen een inkomen: het betekent ook volwaardig meedoen, het is goed voor de eigenwaarde en mensen kunnen hun talenten laten zien en benutten’.

Nog een jaar
Gerekend vanaf het begin van de Banenafspraak dienen er eind deze maand 92.500 extra banen te zijn bijgekomen, waarvan 70.000 bij het bedrijfsleven en 22.500 bij overheidswerkgevers. Overheids- en onderwijswerkgevers hebben nog een jaar de tijd om aan de beloofde taakstelling van 25.000 nieuwe banen te voldoen. Eind 2023 eindigt voor hen de zogeheten ingroeifase van de Banenafspraak. Het bedrijfsleven mag er langer over doen, is bij de totstandkoming van het sociaal akkoord in 2013 afgesproken.

Voor wat het aandeel van de (rijks)overheid voor mensen met een arbeidsbeperking betreft, is volgens de minister ‘onze eer te na als we dat niet gaan redden’. Schouten zei dat mede namens haar collega Hanke Bruins Slot van BZK, die verantwoordelijk is voor de rijksdienst.

Specifieke groep
Kamerlid Daan de Kort (VVD) kwam onder meer met een amendement dat zich richt op competenties en talenten van mensen met een visuele handicap: ‘De beste IT-programmeur is iemand met op z’n minst een lichte vorm van autisme en blinden en slechtzienden zijn de beste audiospecialisten bij de recherche’. De begeleiding en voorzieningen die er voor deze specifieke doelgroep aankomen, gaan hem nog niet snel genoeg.

Ook bijstandsgerechtigden
Zijn tweede amendement gaat over het opzetten van een pilot rond een nieuwe toepassing van de no-riskpolis. Minister Schouten herhaalde in de Kamer dat het nuttig is om te bekijken of de no-riskpolis die voor mensen met een arbeidsbeperking geldt, ook kan gaan gelden voor langdurig bijstandsgerechtigden. Een pilot kan meer inzicht bieden, ook in de vraag of zo’n polis voor de groep van langdurig bijstandsgerechtigden werkt. Zij is bereid om samen met gemeenten en UWV doen te kijken of het überhaupt mogelijk is om een uitvoerbare pilot op te zetten.

Werkgevers beoordelen
Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) richt zich primair op werkgevers. Zij wil naar een ‘beoordelingstoets’ die werkgevers beoordeelt op de mate waarin zij toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Simons signaleert dat mensen met een beperking vaker in armoede leven en vaker afhankelijk zijn van uitkeringen of de bijstand dan mensen zonder beperking.

Dat komt volgens haar enerzijds omdat mensen met een beperking niet officieel arbeidsongeschikt worden verklaard. Maar ook en vooral ook doordat de huidige arbeidsmarkt ‘niet inclusief is voor hun noden en behoeften’. Volgens haar zorgt juist de ontoegankelijkheid van de werkvloer er in de meeste gevallen voor dat mensen met een beperking niet kunnen werken.

Minister Karien van Gennip van SZW ontraadde de motie omdat die meer op het terrein van VWS zou liggen. Minister Conny Helder van VWS is coördinerend minister voor de implementatie van het VN-verdrag handicap.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de begroting, de moties en amendementen.

Tekst: Klaas Salverda

Lees hier het tweede deel van de begrotingsbehandeling van SZW terug.