KPN is 21 september 2015 gestart met een leerwerkbedrijf in de contactcenters van het telecombedrijf. Daarmee wil de organisatie mensen met een arbeidsbeperking een opleiding en ervaring bieden en zo de afstand tot de arbeidsmarkt verkorten. Naast mensen met een arbeidsbeperking zijn in het leerwerkbedrijf ook langdurig werklozen en herintreders aan de slag.
Officiële opening
Bij de contactcenters van KPN in Amsterdam en Breda gaan twee groepen van 20 mensen een traject in van een jaar, daarna zijn ze gediplomeerd (op MBO 2, 3 of 4 niveau).  Voor het begeleiden naar een baan na de praktijkopleiding (bij KPN zelf of elders) werkt KPN samen met Randstad en Coníche-Philipse Business School. De leerwerkbedrijven werden 21 september officieel geopend door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en de wethouders Werk en Inkomen van Amsterdam en Arbeidsmarkt en Cultuur van Breda: Arjan Vliegenthart en Marianne de Bie. Staatssecretaris Klijnsma reageerde enthousiast op het initiatief van KPN: ‘Wie kan werken moet daar ook kansen voor krijgen, of je nu een beperking hebt of niet. Ik vind het dan ook zo belangrijk dat bedrijven zich inzetten om mensen met een beperking beter te laten landen in het bedrijfsleven. Met dit soort initiatieven, waarbij bedrijven kijken naar de mogelijkheden van mensen en hen scholen voor werk waar vraag naar is, kunnen we de Participatiewet voor de mensen die het betreft tot een succes maken.’

Goed voorbeeld
Met dit initiatief geeft KPN op een geïntegreerde manier invulling aan de Participatiewet, afspraken in de CAO en verplichtingen uit Social Return. Doordat mensen op één plek aan de slag gaan, en niet verspreid over de organisatie, kan extra begeleiding worden gegeven en ontstaat een community waarin ze ook elkaar kunnen helpen. Janine Vos, Chief HR Officer KPN: ‘KPN heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan en ook zien wij dat wij een rol hebben in de Nederlandse samenleving. Het is dus niet meer dan logisch dat ons bedrijf ook mensen met een arbeidsbeperking omarmt.’ KPN is daarmee een van de bedrijven die vooroploopt in de realisatie van 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Aart van der Gaag, boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’: ‘Werkgevers zijn van harte bereid hieraan bij te dragen, maar weten niet altijd hoe ze dat in de praktijk kunnen realiseren. Met goede voorbeelden zoals KPN willen we hen inspireren om er echt mee aan de slag te gaan.”