verlicht toetsenbordWerk voor iedereen is een belangrijke basis om mee te doen in onze samenleving. Daar geloof ik in. Het geeft voldoening, je groeit ervan en het geeft de vrijheid om je eigen leven te leiden. En dat is voor mensen met een arbeidsbeperking niet anders. Maar voor hen is een baan vinden niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom ben ik zo blij met de Banenafspraak die de werkgevers zelf hebben gemaakt.
Nu komt het aan op waarmaken. En ik realiseer me best dat niet vanzelf gaat. Iemand met een arbeidsbeperking heeft andere begeleiding nodig dan een ‘normale’ werknemer. En taken moeten soms worden aangepast. Maar u krijgt er ook veel voor terug: een gemotiveerde en loyale medewerker die iets waardevols toevoegt aan uw bedrijf. Werkgevers die de stap hebben gezet, geven dat keer op keer aan.

Zoals Raoul Werger van Oxilion, een Twents bedrijf in hosting voor websites, webshops en applicaties. Zij stonden open voor mensen met een arbeidsbeperking en klopten begin 2015 aan bij Werkplein Twente met een vacature voor hun helpdesk. Toen Werkplein Twente Edwin aan hen voorstelde, viel het kwartje. Ze hadden namelijk een half jaar eerder al kennisgemaakt met Edwin. Hij stond bij hen op de stoep om te vragen of ze werk voor hem hadden. Maar het gesprek daarna,  verliep alleen wat vreemd omdat Oxilion niet wist van zijn beperking. Inmiddels werkt Edwin bij hen en is Raoul erg blij met hem. “Of medewerkers een beperking hebben; dat maakt vaak niet eens zoveel uit. Als ze maar willen. Uiteraard moet je er als bedrijf wel tijd en energie in stoppen om mensen als Edwin optimaal te laten functioneren. Maar dat krijg je er dubbel en dwars voor terug.”

Belangrijk is dat we er sámen moeite voor willen doen en elkaar verder helpen. Daar draait het allemaal om. Dus denkt u er over na maar weet u niet hoe, of twijfelt u? Neem contact op met het werkgeversservicepunt in de buurt. Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden en kansen. En wie weet heeft u er straks een hard werkende medewerker voor het leven bij.

Foto Patrick Welman klein

 

Patrick Welman
Voorzitter Werkkamer en Regionaal Werkbedrijf Twente