Maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat het vrijwel altijd lonend is om mensen – zowel zonder als met een bijstandsuitkering – met een loonkostensubsidie aan de slag te helpen.

Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse die Berenschot maakte van het inzetten van loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet. Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de productiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het minimumloon. Zo worden werkgevers gecompenseerd. Uit het Berenschot-onderzoek, dat in opdracht van Cedris en Divosa werd verricht, blijkt dat de inzet van dit instrument veel meer oplevert dan dat het kost.

Kosten én baten
In de MKBA wordt de maatschappelijke impact van loonkostensubsidie in kaart gebracht, door de kosten en baten in beeld te brengen, die op verschillende plekken in de maatschappij ontstaan.

Het gaat om kosten en baten bij alle partijen in de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan gemeenten, werkgevers, medewerkers en zorginstellingen. Het gaat zowel om de directe kosten en baten, als om de moeilijker kwantificeerbare effecten van de inzet van loonkostensubsidies.

Bij de baten kan gedacht worden aan de bespaarde uitkering als iemand vanuit een bijstandsuitkering aan de slag wordt geholpen met een loonkostensubsidie. Ook de besparingen op zorgkosten, die indirect samenhangen met de inzet van de loonkostensubsidie, zijn in dit geval een maatschappelijke baat. Verder worden baten gerealiseerd doordat de kwaliteit van leven van mensen in het algemeen verbetert als ze participeren door middel van werk.

Uitkomst?
Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking. Door 250 miljoen extra te investeren in het begeleidingsinstrument loonkostensubsidie kunnen 40.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan de slag. Dat levert positieve resultaten op voor de maatschappij, de economie en de mensen zelf. In geld uitgedrukt levert dat de samenleving 400 miljoen op, fors meer dan de investering, berekent Berenschot.

Oproep aan het Rijk
Cedris en Divosa vinden daarom dat het Rijk deze investering moet doen. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa: ‘We horen altijd al positieve verhalen over de inzet van loonkostensubsidie, maar we wilden nu goed onderbouwd zien wat de resultaten daadwerkelijk zijn. Die zijn nog positiever dan gedacht. Het is dus echt de investering waard.’

Mohamed El Mokaddem, voorzitter Cedris, vult aan: ‘Er is nu geen enkele reden om niet meer met loonkostensubsidie aan de slag te gaan. Het Rijk is een dief van zijn eigen portemonnee door hier niet meer in te investeren.’

Tekst: Klaas Salverda, bronnen: rapport en nieuwsbericht Divosa