verlicht toetsenbordZaterdag 28 mei 2016, zat ik op de support beurs, in Utrecht bij de 100 genomineerden voor de Top100onbeperkt, een lijst van 100 inspirerende mensen met een handicap.Uiteindelijk kan ik tevreden zijn met de winnaar is RoosAstrid Prommenschenckel . Omdat zij zich bezighoudt met het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen. En dan met name het vervoer per trein.
Mobiliteit is iets wat participatie integratie en de acceptatie van mensen met een handicap alleen maar kan vergroten. Roos kreeg de prijs van € 10.000 uit handen van DELA directeur Edzo Doeve, ik wil hem noemen omdat het voor mij weer eerste keer was dat door de actie van DELA, 100 zeer inspirerende mensen met een handicap bij elkaar waren.

Allemaal met hun eigen missie. Hun eigen kracht, en een eigen kwaliteiten. Eigenlijk is het jammer dat de Supportbeurs maar om de twee jaar plaatsvindt. Ik zou @DoeveEdzo en @Roosprom daarom ook willen oproepen om te onderzoeken of het lukt om de kracht van deze inspirerende groep mensen bij elkaar te houden. Ik weet dat er ook vele mensen zijn met een lichamelijke of geestelijke beperking die niet zijn genoemd in de lijst van 100 inspirerende mensen, maar we moeten ergens beginnen.  Om de beeldvorming zelf te verbeteren want integratie begint met acceptatie en participatie en dat lukt alleen als we zelf laten zien dat we het waard zijn. Om Onbeperkt aan de Slag te gaan. Als de lamme de blinde helpt laten we zien dat een beperking er minder toe doet dan menigeen denkt, en dat iedereen die wil ook een kans verdient op een van de beroemde 100.000 banen.

Als laatste wil ik dan ook hier een lans breken voor mijn idee dat de mens met een beperking als stakeholder in het proces naar de 100.000 banen een ambassadeur verdienen, de kwaliteit is er, kijk maar op de top100onbeperkt.nl

Harry Haddering

Harry Haddering

• Kwartiermaker OnbeperktaandeSlag.nl • Voorzitter Tooon.me • Eigenaar Matuter.nl