De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Een van de manieren die vaak wordt genoemd om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, is het anoniem versturen van sollicitaties. Uit onderzoek dat TNO recent – in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verrichtte – blijkt echter dat anoniem solliciteren geen generieke oplossing is tegen arbeidsmarktdiscriminatie.

TNO onderzocht het effect van anonieme cv’s binnen een uitzendsituatie. Verschillende werkgevers, sectoren en opleidingsniveaus zijn bekeken. De specifieke onderzoeksvraag was of kandidaten met een migratieachtergrond meer kans kregen uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek (en vervolgens een baanaanbod) als het curriculum vitae anoniem werd verstuurd.

In het onderzoek kon dit niet worden vastgesteld. Anoniem solliciteren bleek geen effect te hebben op de kans om gevraagd te worden voor een gesprek of baan. Als mogelijke verklaring voor dit gebrek aan effect noemen de onderzoekers de fluctuaties op de arbeidsmarkt door de Coronapandemie en de sterke sociale norm op het gebied van inclusieve werving en selectie binnen het uitzendbureau.

Meer informatie: TNO onderzoek ‘Anoniem solliciteren geen generieke oplossing tegen arbeidsmarktdiscriminatie.’