verlicht toetsenbordOnder deze noemer heb ik het afgelopen jaar als aanjager van MVO Westland veel ondernemers bezocht om de doelgroep “mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt” onder de aandacht te brengen. Voor mijzelf had ik doelen gesteld qua aantal plaatsingen, bezoeken van bedrijven etc. Appeltje Eitje, dacht ik zo.
Dat de praktijk wat weerbarstiger is, is mij wel gebleken. Binnen het eigen zakelijk netwerk was een afspraak met de directeur/eigenaar maken geen probleem, de groep daarbuiten was al iets meer gereserveerd als het onderwerp helder was. Met regelmaat de doorverwijzing gehad naar de verantwoordelijke voor personeelszaken.

Natuurlijk heb ik van veel werkgevers positieve feedback gehad, goede gesprekken kunnen voeren en samen met de accountmanagers van MVO Westland vervolg afspraken gemaakt. Het aantal plaatsingen heb ik niet geteld omdat het een onderwerp is waarbij je de tijd moet nemen om werkgever, afdelingshoofden en medewerkers te laten wennen c.q. rijpen aan onze doelgroep. Dus zeker geen Appeltje Eitje, daar heb ik mijn doelstellingen wel bij moeten stellen.

Er zijn best wat vooroordelen, angst voor het onbekende, hoe reageert de medewerker hierop, inschatten van financiële risico’s en hoe zit het met ontslagrecht. Zaken waarop in vele gevallen een goed en voor werkgever geruststellend antwoord op gegeven kan worden. Anderzijds geeft dit wel aan dat er nog een lange weg te gaan is om de terughoudendheid, scepsis van werkgevers te overwinnen.

Mijn advies aan de werkgevers is dan ook:

  • Ondernemen is ook je verantwoordelijkheid nemen voor mensen uit onze samenleving met een achterstand, soms met tijdelijk of langdurig achterstand.
  • Ondernemen is het hebben van een goede spreiding werknemers. Mannen, vrouwen, culturen, toppers, talenten en onze doelgroep.
  • Ondernemen is tijd en energie in je organisatie stoppen om deze groep te laten integreren.
  • Ondernemen is als werkgever tijd vrijmaken om de MVO-aanjagers/ambassadeurs te ontvangen en niet te vergeten die fantastische groep van accountmanagers welke hun tomeloze energie stoppen om met veel creativiteit en geduld de mensen geplaatst te krijgen.

Om die 100.000 banen te creëren hebben we alle werkgevers nodig, groot en klein in alle segmenten. In het Westland maken we mooie slagen, maar het kan meer en beter en als het aan mij ligt, ietsjes sneller.

IMG_7100A©Rolfvankoppen

 

Henk Salome
Voorzitter MKB Westland
Aanjager MVO Westland

 

 

 

 

Foto: Rolf van Koppen