Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en Op naar de 125.000 banen organiseerden een Malietorenberaad om te zorgen voor nieuwe elan voor de banenafspraak. En dat lukte.

De zaal vormde een mooie afspiegeling van de bij de Banenafspraak betrokken publieke en private partijen. Aanwezig bij het beraad waren naast Carola Schouten (demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en werkgeversvoorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB Nederland) ook banenafspraakboegbeeld Aart van der Gaag en vertegenwoordigers van brancheverenigingen en publieke en private dienstverleners en gemeenten.

Zeer gecommitteerd
Het was de tweede keer dat het Malietorenberaad werd georganiseerd. De eerste was meer dan tien jaar geleden en gold als startschot voor de inzet van het bedrijfsleven voor de banenafspraak.

De ondernemersorganisaties hebben het Malietorenberaad nu opnieuw geïnstigeerd omdat ze zich zorgen maken over de Banenafspraak, zei voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW bij de aftrap. “Werkgevers zijn nog altijd zeer gecommitteerd en hebben ruim voldoende banen, maar we zien dat het op dit moment onvoldoende lukt om de mensen uit de doelgroep bij de bedrijven te krijgen.”

Nieuw vuur
Aart van der Gaag schetste de belangrijkste ontwikkelingen in tien jaar banenafspraak en sprak over het belang van de banenafspraak voor een inclusieve arbeidsmarkt. “We willen niet stil blijven staan. Ik geloof dat we de aantallen kunnen halen. Er zijn zoveel vacatures en alle onderzoeken laten zien dat inclusie werkt.”

Lees hier de column van Aart van der Gaag over het Malietorenberaad>>

Vooruitkijkend op de komende fase van de banenafspraak constateerde Van der Gaag dat er een nieuwe boost nodig is. ‘Tien jaar geleden heeft het Malietorenberaad veel effect gehad. Mijn wens is natuurlijk dat dit ook nu weer het geval zal zijn. En dat kan, want de banenafspraak is een project met een sympathiek doel, als er nu een nieuw vuur voor ontbrandt, bij alle betrokkenen.”

Tafelgesprekken
De bijeenkomst vervolgde met tafelgesprekken over de toekomst van de banenafspraak. Bij het ophalen van de conclusies bleken alle betrokken publieke en private partijen bereid om zich de komende tijd extra en met nieuwe afspraken in te zetten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen. De komende tijd zal worden gebruikt om werkgevers en werkzoekenden in de regio bij elkaar te brengen, nieuwe ambassadeurs in te zetten en andere afspraken verder uitwerken.

Het laatste woord was aan Jacco Vonhof. De voorman van MKB-Nederland concludeerde dat het tijd is om de hand aan de ploeg te slaan. “We hebben geen behoefte aan meer beleid, maar aan concrete acties. Tijdens dit Malietorenberaad hebben we daar een goede stap in gezet. De afspraken gaan we de komende tijd uitwerken omdat we er echt in geloven en omdat we – met z’n allen – echt willen dat de banenafspraak slaagt.”