Microz3Microz BV is toonaangevend in Europa op het gebied van ontwikkelen en produceren van hoogwaardige voedingssupplementen. “Ons Maatschappelijk ondernemen richt zich vooral op people”, vertelt algemeen directeur Freek Cuypers. “De banen die bij ons ingevuld worden, zijn reguliere banen en werkzaamheden. Ik kan me de dag van de overweging om met SW-bedrijven te gaan werken al niet meer herinneren. Ik kan me niet voorstellen dat we er ooit mee stoppen.”
“Ons personeelsbeleid is erop afgestemd om binnen bepaalde bedrijfsprocessen grote groepen medewerkers in te zetten met een arbeidsbeperking.” Microz werkt dan ook al meer dan 10 jaar samen met SW bedrijven. De eerste samenwerking was met MTB uit Maastricht. Daarna volgde Licom (later: WOZL) en recentelijk Vixia en het Werkgever Service Punt. WOZL heeft inhouse (in Heerlen) een verpakafdeling waar ongeveer 30 mensen werken. Microz heeft op haar eigen locatie in Geleen 2 verpaklijnen staan, beide bemand door een vaste groep van WOZL en Vixia. Naast deze groepen werken er structureel ongeveer 5 SW-medewerkers op individuele basis in het productieproces.

Win+win+win
Cuypers legt uit waarom deze manier van samenwerken een win+win+win situatie oplevert: “Win 1: Medewerkers met een arbeidsbeperking werken in een regulier proces en een reguliere omgeving. Zij vinden het niet prettig om ‘beschut’ te zitten. Werken bij een reguliere werkgever geeft veel meer voldoening. Ze zijn daardoor gemotiveerder en effectiever.
Win 2: Reguliere medewerkers van Microz zijn trots dat hun werkgever zo begaan is met kansen bieden aan iedereen en in het bijzonder aan mensen met een arbeidsbeperking. Deze trots resulteert in arbeidstevredenheid en motivatie.
Win 3: Ondanks dat deze groep minder efficiënt en effectief werkt dan regulier personeel, is er toch een interessant business model te maken (lagere kosten, jobcarving en specifiek werk), waardoor het ook bedrijfseconomisch interessant is.”

Lees het hele verhaal van Microz.