Rijkswaterstaat en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten gaan met gezamenlijke inspanningen bijdragen aan het vinden van werk of een opleiding voor wie dat moeilijk vinden.

Met het afsluiten van deze samenwerking zet Rijkswaterstaat een volgende stap in het realiseren van landelijke dekking in de arbeidsmarktregio’s. Het doel van deze samenwerking is om de arbeidsontwikkeling en participatie te bevorderen bij mensen die moeilijk werk of een opleiding vinden. Zoals degenen die tot de doelgroep van de banenafspraak worden gerekend.

Door de samenwerking wordt er beter ingespeeld op de behoeftes van opdrachtnemers om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Groeituin
Met een Groeituin Social Return zet Rijkswaterstaat zich in om samen met opdrachtnemers mensen naar duurzaam werk te begeleiden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt en de Groeituin beweegt organisch mee met de ontwikkelingen binnen de overheid en de (arbeids-)markt.

Tot nu toe zijn er Memoranda van Overeenstemming (MoU’s) afgesloten met UWV landelijk, de provincie Zeeland en de gemeente Groot-Amsterdam. De ondertekening met Landelijk WSP Gemeenten past in de strategie een brede landelijke dekking in alle 35 arbeidsmarktregio’s binnen Nederland te realiseren.

Verbinding
In de gekozen samenwerking dienen de adviseurs van het Landelijk WSP Gemeenten (LWSP-G) als verbindingsofficieren tussen Rijkswaterstaat, haar opdrachtnemers en de arbeidsmarktregio’s. LWSP-G heeft ervaring met het leggen van verbindingen met arbeidsmarktregio’s. Het kent bij uitstek de verschillende manieren van werken in de arbeidsmarktregio’s.

Bron: Rijkswaterstaat