verlicht toetsenbordSinds het Sociaal Akkoord is afgesloten en de daarop volgende wetgeving van kracht is geworden, zetten werkgevers zich in om meer banen mensen met een arbeidsbeperking een plaats te bieden op de arbeidsmarkt. Vanuit “Op naar de 100.000 banen” draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Waarom? Omdat ik geloof in de kracht van mensen, ieder op zijn of haar eigen wijze. Ooit de reden om het HR-vak in te gaan, nu de reden om me in te zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Nu hoor ik u denken: “Leuk voor je, maar mag het wat praktischer?” Natuurlijk! Wet- en regelgeving mag werkgevers niet in de weg zitten. We pleiten vanuit VNO-NCW, MKB Nederland en LTO daarom al langer voor goede regelgeving en instrumenten, eenduidigheid en transparantie in het aanbod van kandidaten en werkgeversdienstverlening. Maar toch, de invulling van de Banenafspraak draait volgens mij om meer dan regels en wetten. Het gaat om het bieden van werk, en daarmee het bieden van kansen.

Werk = identiteit en status
Veel mensen verlenen hun identiteit en status aan het werk dat zij hebben. Werk heeft daarmee invloed op de trots die mensen ervaren. Uit eigen ervaring weet ik hoe werk bijdraagt aan structuur, aan zelf-ontwikkeling en aan zelfstandigheid. Ik ben blij dat werkgevers door de invulling van de Banenafspraak meer mensen met een arbeidsbeperking een kans geven om ook deze ervaring op te doen. We lopen nu soms nog op tegen de belemmeringen door wet-en regelgeving.

Ik hoop dat we in de komende jaren toe kunnen groeien naar een inclusievere arbeidsmarkt waar meer mensen de positieve ervaring van het hebben van een baan kunnen ervaren. Daarvoor is het belangrijk om de randvoorwaarden goed op orde te hebben en de contacten tussen werkgevers en werkzoekenden te blijven organiseren, zodat zij elkaar kunnen leren kennen.

Met open blik kijken 
In samenwerking met Maas theater & dans organiseerde “Op naar de 100.000 banen” daarom een open blik experience. Een bijeenkomst waarin werkgevers, wethouders, intermediairs en Nieuwe Kans Jongeren* werden uitgedaagd om elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan. Een spannende opzet voor alle partijen. Na workshops en wandelingen sloot de bijeenkomst met een theatervoorstelling waarin de jongeren zichzelf neer hebben gezet. Als mensen, heel gewoon mensen. Heel mooie mensen, ambitieuze mensen, sterke mensen, mensen met een verhaal. Mensen die net als u en ik het beste uit hun leven willen halen, mensen die ook graag aan het werk willen. Heel gewone mensen dus!

Ik hoop dat bijzondere werkgevers deze heel gewone mensen de kans op een baan willen geven! Doet u mee? Samen op naar 100.000 banen!

100K15_foto's.002 Martine Schuijer

Manager regio-inzet Op naar de 100.000 banen
Secr. onderwijs & arbeidsmarkt VNO-NCW Midden

 

 

 

 

 

* De Nieuwe Kans is een organisatie voor dagbehandeling van jongeren vanaf 18 jaar, die actief willen werken aan de verbetering van hun situatie. Wij werken niet vrijblijvend, wel toegewijd en buiten de gebaande paden.  Individuele coaches helpen de jongeren met het veranderen en verbeteren van hun leven. Dat doen uiteindelijk de jongeren zelf, ze komen zelf tot inzichten.