De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Nee. De banenafspraak gaat in principe niet om de vraag hoeveel banen individuele werkgevers realiseren. De voortgang van de banenafspraak wordt gemonitord door UWV. Dat gebeurt per kwartaal en op landelijk niveau.

Werkgevers zijn daarmee niet verplicht om een eigen administratie bij te houden. Door een administratie bij te houden kan een werkgever wel zicht houden op de eigen voortgang. Dat is de beslissing van de werkgever zelf. Bij overheidswerkgevers ligt dit anders. Per overheidssector zijn daar doelen gesteld over het te behalen aantal banen. UWV houdt de actuele gegevens bij op het Dashboard Banenafspraak. Hier zijn ook de verschillen in aantallen banen te zien tussen het bedrijfsleven en overheidswerkgevers.

Werkgevers die ervoor kiezen om een banenafspraak-registratie bij te houden dienen zich wel te houden aan de privacy- en andere regels. Zo mag de administratie alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de banenafspraak. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingplicht ten aanzien van deze gegevens. Ook mag alleen worden geregistreerd dat een werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, en niet waarom dat zo is.