Maasveste3Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat voor Maasveste Berben Bouw veel verder dan groene energie en afval scheiden. Zo voert het bedrijf regelmatig een dialoog met stakeholders, die het MVO-beleid mede vorm geven. Directeur-eigenaar Bas Herberigs: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een reeks van bewuste keuzes die je als bedrijf maakt om verantwoord bezig te zijn. MVO is het fundament van ons ondernemerschap. Hierbij zoeken we altijd de balans tussen ‘people, planet en profit’.
Samenwerking
“Zo werden bij ons bijvoorbeeld enkele medewerkers afgekeurd. Daardoor gingen we hun werkzaamheden onder de loep nemen om hun arbeidspotentie op een andere manier in te kunnen zetten. Inmiddels zijn ze 100% gereïntegreerd. Het is belangrijk om te kijken wat iemand wél kan. We pogen altijd iemand duurzaam en op lange termijn in te zetten. Dat is niet altijd de makkelijkste keuze. Mensen met een arbeidsbeperking hebben begeleiding en aandacht nodig. Het leren van een vak gaat hen vaak goed af, maar op het gebied van discipline is het soms moeilijk. Daarom is samenwerking in begeleiding erg belangrijk.”

Social Return
Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de uitbesteding van al het schoonmaakwerk aan mensen van de sociale werkplaats Westrom. Ook onderhoud bestaat bij Maasveste berben Bouw vaak uit wat lichter lichamelijk werk en is dat interessant voor mensen uit de doelgroep. Zo onderzoekt men op elk gebied van bedrijfsvoering grotere duurzaamheid. Die manier van werken is vervlochten met het bedrijf en is ook nodig. “In alle aanbestedingtrajecten is ‘social return’ een vereiste”, vertelt Herberigs. “Het gaat erom de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, tegen lage kosten. Wij werken daarin samen met onderaannemers, sociale werkplaatsen, gemeenten. Zo kijken we dus zowel projectmatig naar ‘social return’, als ook bedrijfsbreed.”

Lees het hele verhaal van Maasveste Berben Bouw