Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een digitale regelhulp voor werkgevers gelanceerd. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door premiekortingen is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7.000 gedurende maximaal drie jaar.

Premiekortingen zijn beschikbaar voor drie doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, namelijk: ouderen, mensen met een arbeidshandicap en mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

De regelhulp is te vinden op regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen.