Als je een mooie route gaat wandelen, zie je er altijd wel een paar: olifantenpaadjes. Plekken waar mensen buiten de officiële routes hun eigen nieuwe route hebben ontdekt. Soms vanwege een barrière waardoor je op de officiële route niet verder kon. Soms omdat een klein stukje afkorten eigenlijk veel sneller is. En als die route maar vaak genoeg wordt gebruikt, slijten ze in en zijn ze een begaanbaar pad geworden voor iedereen.

En zo zie ik dat ook bij werkgevers. Werkgevers die buiten de gebaande paden nieuwe manieren ontdekken om hun werk te kunnen doen. Steeds meer werkgevers zetten zich in om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Zij denken niet in de belemmeringen, maar vooral in de kansen.

Dat is niet alleen mooi om te zien, het is ook noodzakelijk. Want in tijden van grote arbeidsmarktkrapte hebben we echt iedereen nodig. Belangrijk voor de economie en de maatschappij. Maar zeker ook voor de mens zelf. Want de waarde van werk is groot. Het biedt zekerheid, nieuwe sociale contacten en een mogelijkheid om jouw talent in de praktijk te brengen.

Al die makers van olifantenpaadjes zien we juist deze maand ook op het podium tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden. Waar iedereen die een bijzondere stap zet voor de inclusieve arbeidsmarkt extra de ruimte krijgt om het goede voorbeeld te laten zien. Grote en kleine werkgevers. Landelijk of juist regionaal. Op elk niveau kunnen mensen hun steentje bijdragen.

Ook bij Cedris bieden we graag het podium aan deze mooie voorbeelden. We zijn zelfs naar ze op zoek! Dat doen we met de tweejaarlijkse Cedris Waarderingsprijs. Een prijs voor bijzondere initiatieven die zich inzetten voor de inclusieve arbeidsmarkt. De inschrijvingen daarvoor staan nog open tot 1 december en jouw aanmelding is meer dan welkom.

Als we nou tweeledig aan de slag gaan. Aan de ene kant aan de slag om te zoeken naar de slimste routes om die arbeidsmarkt voor iedereen mogelijk te maken. En aan de andere kant zorgen dat we de belemmeringen wegwerken. Dan gaan we hopelijk van olifantenpaadje tot snelweg en is het de normaalste zaak van de wereld dat er werk is voor iedereen.

*Arend Pieterse is algemeen directeur van Cedris.

Een initiatief aanmelden voor Cedris Waarderingsprijs? Dat kan door dit formulier in te vullen en voor 1 december 2023 op te sturen naar info@cedris.nl, o.v.v. Cedris Waarderingsprijs 2024.

Meer informatie over de Cedris Waarderingsprijs>>