Woord houden.
Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma.
Afspraak is afspraak.
Daar stáát en gáát de SGP voor.
Dat geldt ook de banenafspraak.

Werkgevers hebben zichzelf daarmee een flinke, maar ook een mooie opdracht gegeven. En de SGP vindt dat niet meer dan terecht. Want mensen met een beperking zijn net zo waardevol als ieder ander. En daarom verdienen ze een werkgever die naar hen omkijkt. Een overheid die om hen geeft. Niets meer en niets minder.

Tegelijkertijd zien we dat de overheid jaar-op-jaar de eigen doelstelling van de Banenafspraak niet haalt. Daarmee geeft onze overheid niet het goede voorbeeld. In de afgelopen jaren heb ik het kabinet regelmatig aan het jasje getrokken.

Hier moet gewoon veel meer aan gedaan worden. Er zijn zeker verbeteringen merkbaar, maar er moet echt meer gebeuren. Daarom zeg ik: overheid, aan de bak! Woord houden! Juist in deze krappe arbeidsmarkt liggen de kansen voor het oprapen. De SGP vindt daarom dat de overheid dit momentum moet aangrijpen om via een werkoffensief mensen die nu aan de kant zitten aan een baan te helpen.

Werkgevers willen wij op een aantal manieren helpen, zodat zij op hun beurt kansen kunnen bieden. Bijvoorbeeld aan die kerel die worstelt met autisme. Of aan die enthousiaste jonge vrouw met de ziekte van Crohn.

Allereerst zeg ik: maak het veel eenvoudiger voor werkgevers. Niet tig loketten en geen ingewikkelde formulieren of complexe, gedetailleerde regels. Een einde aan de regeldruk dus.

Ten tweede wil de SGP dat de overheid werkgevers stimuleert en ondersteunt om deze mensen in dienst te nemen. De no-riskpolis is een uitstekend instrument hiervoor en moet breed beschikbaar zijn. We geven werkgevers het wettelijk recht om mensen met een beperking in dienst te nemen tegen betaling van het minimumloon.

Tot slot, nu het kabinet de doelgroep banenafspraak heeft verbreed, vindt de SGP dat ook de lat omhoog moet.
Ook dat is woord houden.

Tot slot, woord houden heeft voor mij ook nog een diepere laag.
Ik baseer me graag in mijn doen en laten op het Woord, het Woord van God.
En dat Woord laat mij zien dat ieder mens bij God meetelt.
En dat we daarom onze naaste lief moeten hebben.
Jezus had aandacht voor iedereen, maar wel heel in het bijzonder voor Zijn kwetsbare medemens.
Zouden wij daar geen voorbeeld aan nemen?

*Chris Stoffer is lijsttrekker van de SGP

‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we toonaangevende partijen die meedoen aan de verkiezingen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien.