‘Vertrouwen als basis voor 125.000 banen’

Van een systeem van wantrouwen naar menselijk vertrouwen. Deze fundamentele verandering in de relatie tussen overheid en burger wordt in de politiek breed ondersteund. Of het nu gaat om de herziening van de Participatiewet, fraudebestrijding of de banenafspraak. Vertrouwen moet de basis zijn van het handelen van de overheid.

Wat mij betreft gaat die fundamentele verandering niet enkel over de relatie tussen overheid en burger, maar ook over vertrouwen van de overheid richting werkgevers. Met vertrouwen in de ander als basis zorgen we ervoor dat mensen die wat moeilijker een baan kunnen vinden toch aan het werk komen. En dat we in 2026 de champagne kunnen ontkurken, omdat we in goede samenwerking de banenafspraak hebben gehaald!

De banenafspraak tussen organisaties voor werkgevers, werknemers en de overheid gaat ervoor zorgen dat we 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Wanneer politici spreken over de banenafspraak worden werkgevers helaas soms weggezet als probleem in plaats van als onderdeel van de oplossing.

Ik hoor collega-politici in debatten stellig verkondigen dat ‘werkgevers hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen’ en ‘het in de huidige arbeidsmarkt onbestaanbaar is dat werkgevers geen gebruik maken van het arbeidspotentieel van mensen met een arbeidsbeperking’. Hoewel ik vanuit D66 ook een stevig appèl doe op de inzet van werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking, pleit ik er daarnaast voor om ook vanuit vertrouwen naar werkgevers en bedrijven te kijken.

In mijn tijd als Kamerlid heb ik mooie werkbezoeken afgelegd en inspirerende ontmoetingen gehad met werkgevers. Het heeft mij doen beseffen dat de dagelijkse praktijk weerbarstig is. Werkgevers willen vaak hun maatschappelijke bijdrage leveren. Zij zien de bijdrage die een medewerker met een arbeidsbeperking kan leveren aan het team en de organisatie.

Toch is de praktijk soms lastig en lukt het de werkgever toch niet om een medewerker een fijne, nuttige en duurzame werkplek te bieden. Goede ondersteuning van werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking is noodzakelijk om tot een succesvolle en duurzame match te komen. Een goede jobcoach bijvoorbeeld kan het verschil maken.

Ik was onder de indruk van de aanpak van Diana van Stichting Jobstap. Zij is de jobcoach van Alex. ‘Diana ziet mij echt, ze luistert zo goed naar mij en ze helpt mij wanneer ik nieuwe dingen spannend vind’, zo omschrijft Alex de ondersteuning die Diana hem geeft. Het resultaat is zo zichtbaar! Alex werkt al jaren met plezier en passie bij Hogeschool Inholland, waar hij o.a. verantwoordelijk is voor de inname en uitgave van ICT apparatuur. D

Dit succes heeft hij vooral te danken aan zijn eigen inzet en kunde. En Diana ondersteunt hem door zo nu en dan een positieve zet te geven. Ik gun iedereen een Diana. Een coach die de mens ziet. En ieder persoon de kans geeft om te kijken wat wel lukt en wat niet. Een coach die de client serieus neemt en vervolgens een eerlijke afweging maakt wat een passende plek voor iemand is. Dit vraagt om investering van haar als coach, van de overheid en de werkgever, maar ook van ons als samenleving. Want zoals Diana zegt ‘de kortste weg naar werk, is niet altijd de duurzaamste weg’.

De enige manier om de banenafspraak tot een succes te maken is wanneer we erkennen dat wij allemaal eenzelfde belang hebben. Werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking en de overheid: allemaal willen we dat iedereen betekenisvol kan bijdragen aan de samenleving. Om in 2026 125.000 mensen aan het werk te krijgen moet vertrouwen de basis zijn van onze samenwerking. Daar wil ik mij als D66 Kamerlid voor inzetten.

*Sjoerd Warmerdam is Kamerlid voor D66 en staat ook op de kandidatenlijst voor de nieuwe verkiezingen

‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we toonaangevende partijen die meedoen aan de verkiezingen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien.