De pilot Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een initiatief van het ministerie van SZW en wordt uitgevoerd onder regie van Social Finance NL. Het idee achter de pilot is simpel. Het publiek-private fonds heeft als doel om werkgevers te helpen en te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan te nemen.

De afgelopen jaren heeft het SIF meerdere werkgevers geholpen bij het doen van zulke investeringen. Om het effect van deze investeringen in kaart te brengen, heeft het SIF een impactanalyse van deze financieringen laten doen.

Uit de impactanalyse blijkt dat met de financieringen een positief maatschappelijk saldo wordt gerealiseerd
“De re-integrant wordt er beter van omdat hij of zij een hoger inkomen krijgt. De baten voor de overheid komen tot stand omdat mensen die gaan werken niet meer afhankelijk zijn van een uitkering of andere ondersteuning. Ook doen ze bijvoorbeeld minder vaak een beroep op zorgvoorzieningen. Het maatschappelijke effect van de investeringen van het SIF om werkgevers te helpen bij het realiseren van zoveel mogelijk reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking wordt zo heel duidelijk.”

Lees hier het hele interview met Rob Peelen van het SIF>>