‘De uitvoering van de Banenafspraak wordt er echt niet beter op als er dwingend quota op realisaties van bedrijven worden gelegd.’ Dat kwam naar voren in de jongste UWV-talkshow KRAP waarvoor in het kader van de naderende verkiezingen vier Kamerleden aan tafel waren uitgenodigd.

Nicky Pauw-Verweij

Het onderwerp van de hele talkshow – waar ook werkgevers, bonden, gemeenten en UWV zelf aanschoven – was breder, namelijk gericht op de toekomst van de arbeidsmarkt.

Rond de Banenafspraak kwam het eventuele quotum voor het nakomen van een minimum aantal arbeidsplekken aan de orde.

 

 

Kamerleden over quota

Barbara Kathmann

Nicky Pauw-Verwey (BBB): ‘Wij zijn tegen quota in algemene zin. Of het nou gaat om geslacht of afkomst, handicap of wat dan ook. Je moet geselecteerd worden op basis van je kwaliteiten. En natuurlijk moet daarbij niet gediscrimineerd worden, maar dat is iets anders.

Daan de Kort (VVD): ‘Quota zijn er voor melk, niet voor mensen. Wie een beperking heeft, neem de beeld- en audiospecialisten bij de politie, kan een enorme verrijking zijn voor werkgevers. Maar er zijn ook nu nog steeds veel werkgevers die koudwatervrees hebben voor het aannemen van mensen met een beperking. Daarom moeten we de no-riskpolis verruimen, zodat je het risico bij uitval niet bij de werkgever neerlegt maar bij de overheid. Dan durven werkgevers meer mensen met een beperking aan te nemen.’

Hilde Palland (CDA): ‘Heel veel ondernemers willen wat doen. Die willen ontzorgd worden, maar ze lopen vast. Als we dáár nou eens mee beginnen en de SW-bedrijven er ook een rol in laten spelen, komen we veel verder.’

Barbara Kathmann (GL-PvdA): ‘Een quotum met achterover leunen? Daar wordt niemand wijzer van. Maar als je kijkt hoeveel mensen er aan de kant staan, dan moet je je gewoon houden aan wat afgesproken is. Anders blijven we er maar in ompraten. Je hebt naast al die wortels ook een stok nodig’.

Met wie in een coalitie?

Daan de Kort

Gespreksleider Martijn de Greve legde de Kamerleden ook de vraag voor met wie zij op dit thema in een coalitie willen zitten.

Nicky Pauw-Verwey: ‘Ik denk dat de VVD en BBB samen al heel mooie stappen hebben gemaakt op bijvoorbeeld lastenverlichting, dat werk weer loont en ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt toegankelijker wordt’.

Daan de Kort: ‘Ik wil met Nicky, zal ik maar zeggen. En eerder met het CDA dan met GroenLinks-PvdA. Met die laatste is het prettig samenwerken maar het zijn vaak ook stevige debatten. Wat ik overigens ook kan waarderen…’

Barbara Kathmann: ‘Als ik het op basis van hier moet concluderen, dan heb ik het idee dat wij met het CDA het beste er uitkomen’.

Aan de formatietafel
En gesteld dat ze daar mee mogen doen, voor welk punt gaan zij zich aan de formatietafel het meest hard maken?

Hilde Palland: ‘Dat meer werken ook loont. Dat heeft alles met de toeslagen te maken. Het is te complex. Mensen overzien het. Dat maakt angstig’.

Hilde Palland

Barbara Kathmann: ‘Het fundament op orde. De lonen omhoog, fatsoenlijke contracten. Dat mensen echt weer ervaren dat die arbeidsmarkt er ook voor hen is. En niet alleen om uitgebuit te worden’.

Nicky Pauw-Verweij: ‘Lastenverlaging en doen afnemen van de marginale druk. Reviseren van de armoedeval. En zorgen dat meer mensen weer willen werken.’

Daan de Kort: ‘Lagere lasten voor werkgevers en meer mensen met een beperking aan de slag. Zonder quota’.

Tekst: Klaas Salverda

Kijk hier de hele talkshow terug, met in het tweede deel de vier Kamerleden