Rijksinkoopsamenwerking, gehuisvest bij het ministerie van BZK, heeft een Handreiking opgesteld over diversiteit en inclusie (D&I) in aanbestedingen.

Naast werkgever is het Rijk immers ook een heel grote opdrachtgever voor aanbestedin¬gen. Het document is bedoeld om opdrachtgevers en inkopers bij de (Rijks)overheid te helpen bepalen of en hoe D&I een rol speelt bij een opdracht.

De 7 pagina’s tellende Handreiking bevat informatie over de betekenis en definitie, het Charter Diversiteit en voorbeelden van diversiteit en inclusie die bij aanbestedingen gebruikt kunnen worden. In het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Het charter richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd.

Bij welke opdrachten?
Als voorbeelden van toepassing van D&I noemt Rijksinkoopsamenwerking opdrachten die gericht zijn op:
* het werven en selecteren van nieuwe medewerkers
* communicatie-uitingen
* schadeafhandeling
* vertaaldiensten
* inzet van psychologen
* trainingen en opleidingen

D&I kan ook worden meegenomen bij opdrachten waar veel personeel wordt ingezet, zoals catering en schoonmaak.

Voorbeelden eisen en criteria
Het opstellen van de definitieve inhoud van een aanbesteding blijft altijd maatwerk, maar de Handreiking bevat alvast voorbeelden ter inspiratie. Zo kan het een concrete eis zijn dat de opdrachtnemer bij de inhuur van personeel of het werven van kandidaten niet ingaat op discriminerende verzoeken.

Een subgunningscriterium kan zijn welk beleid de organisatie heeft voor D&I en waarom de eventuele opdrachtnemer denkt dat dit een succesvol beleid is voor het uitvoeren van de opdracht. Ook kan van een kandidaat voor de gunning gevraagd worden als casus een communicatie-uiting volledig te herschrijven.

Download hier de Handreiking>>