Sinds de invoering van de Wet banenafspraak in 2015 zijn er allerlei instrumenten en rapportages ontwikkeld om de doelgroep Banenafspraak transparant te maken. En om de voortgang van de extra banen te monitoren.

UWV heeft nu een overzicht gemaakt van cijfers die beschikbaar rondom de Banenafspraak. Per instrument of rapportage is aangegeven wat de inhoud is en hoe deze kan worden gebruikt, vooral in de communicatie naar het eigen management, bestuurders en samenwerkingspartners. Verder is aangegeven waar het instrument of de rapportage is gepubliceerd, hoe vaak en door wie.

De cijfers variëren van de toegang naar het aantal ingeschreven kandidaten met een indicatie Banenafspraak in een bepaalde week tot en met de jaarlijkse Kamerbrief met officiële resultaten. De cijfers zijn onder meer gericht op gemeenten, de arbeidsmarktregio of landelijk op de doelgroep.

Dashboard Banenafspraak
Het interactieve Dashboard Banenafspraak geeft inzicht in de voortgang van de Banenafspraak per arbeidsmarktregio. Daarin kunnen eenvoudig eigen selecties worden gemaakt om een vergelijking te maken met een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. Zoals bekend worden deze cijfers ieder kwartaal geactualiseerd.

Los van de Banenafspraak is er ook een Dashboard Beschut Werk. Verder onderzoekt en publiceert UWV ook over de duurzaamheid van werk binnen de Banenafspraak.

Overzicht in pdf
Inlichtingen: banenafspraak@uwv.nl